Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2033
Title: Обчислення границь функцій за допомогою правила Лопіталя
Authors: Коваль, Тетяна Володимирівна
Koval, Tetіana Volodymyrivna
Олефір, Олена Іванівна
Olefir, Olena Ivanivna
Урум, Галина Дмитрівна
Urum, Galina Dmytrivna
Keywords: границі функцій
правила Лопіталя
математичний аналіз
обчислення границь функцій
boundaries
Lopital rules
mathematical analysis
boundaries of function
Issue Date: 2018
Citation: Обчислення границь функцій за допомогою правила Лопіталя: метод. рек. для самост. роботи студентів по курсу «Математичний аналіз» / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Каф. вищої математики і статистики; уклад.: Т. В. Коваль, О. І. Олефір, Г. Д. Урум. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. – 23 с.
Abstract: Мета даної роботи – створення умов для успішного оволодіння студентами системою знань, навичок та вмінь, необхідних для успішного подальшого засвоєння курсу математичного аналізу та для майбутній професійній навичок самостійної роботи при обчисленні границь функції за допомогою правила Лопіталя. У рекомендаціях розглянуті елементарні засоби розкриття невизначеностей при обчисленні границь. Методичні рекомендації призначені для оволодіння поняттями і властивостями похідної, основними теоремами диференціального числення, застосуванням похідних. Описано ефективний метод обчислення границь функцій – правило Лопіталя, який є наслідком теореми Коші. У першій частині роботи наведені основні важливі відомі границі, які можуть бути корисними при знаходженні границь функцій. Далі, в другій частині роботи детально розглянуті основні питання, пов’язані з використанням правила Лопіталя. Разом з теоретичними відомостями розглянуто численні приклади частина з яких мають розв'язки, а також завдання для самостійної роботи до яких подані відповіді студентів з даної теми.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2033
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і статистикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.