Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1051
Title: Методичні вказівки з управлінської практики зі спеціальності 073 Менеджмент освітня-професійна програма «Управління закладом освіти (за типом)»
Authors: Долженков, Олег Олександрович
Долженков, Олег Александрович
Dolzhenkov, Oleg Olexandrovych
Черненко, Наталія Миколаївна
Черненко, Наталия Николаевна
Chernenko, Natalia Mykolaivna
Keywords: управлінська практика
мистецтво управління
магістрант-практикант
методичні вказівки
освітній процес
освітній менеджмент
вища освіта
управленческая практика
искусство управления
методические рекомендации
образовательный процесс
высшее образование
management practice
art of management
guidelines
educational process
Issue Date: 2018
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Долженков О. О. Методичні вказівки з управлінської практики зі спеціальності 073 Менеджмент освітня-професійна програма «Управління закладом освіти (за типом)» / О. О. Долженков, Н. М. Черненко, М. М. Ручкіна; ПНПУ імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського», 2018. – 28 с.
Abstract: Практика магістрантів вишів є обов’язковою складовою підготовки фахівців згідно з стандартами вищої освіти за відповідними освітніми ступенями і спеціальностями. Розглянуто особливості організації управлінської практики та методичні вказівки з питань оформлення магістрантами відповідної документації зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти». Дана інструкція щодо організації управлінської практики та зразки оформлення документів, поради магістранту-практиканту. Соціальна практика висунула сьогодні на перший план необхідність створення в Україні стрункої системи менеджменту, оволодіння менеджерами основами управління, підготовки спеціалістів, які б були здатні реалізувати сучасні надбання світового менеджменту. Оволодіння основами сучасного менеджменту – це складний, багатоплановий процес, що оцінюється фахівцями далеко не однозначно. Мистецтво управління – це результат самоосвіти у поєднанні з творчою практичною діяльністю у відповідній галузі. Менеджер закладу освіти – це насамперед керівник, який може професійно проаналізувати сучасні тенденції, що відбуваються в системі вітчизняної та зарубіжної освіти в напрямку її вдосконалення; порівнювати організаційні структури державних і приватних закладів; прогнозувати потреби суспільства в освітній галузі; проектувати таку модель освітнього процесу, яка б з одного боку, відповідала вимогам державного стандарту освіти, а з іншого – стала адекватною життєвим пріоритетам суспільства.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1051
Appears in Collections:Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УЗО_Мет. вказівки упр практ-2018.pdf644.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.