Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/840
Title: СТАН МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ КАРДІОРИТМУ У ДІВЧАТ 7-16 РОКІВ ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
Authors: Босенко, Анатолій Івановіч
Борщенко, Валерія Володимирівна
Топчий, Марія Сергіївна
Шавініна, А. О.
Keywords: серцевий ритм, механізми регуляції, дівчата-школярки, фізичне навантаження, вікова динаміка.
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник проблем біології і медицини
Series/Report no.: 2 (136);
Abstract: Метою даної роботи було лонгітудінальне вивчення стану механізмів регуляції кардіоритму ді- вчат 7-16 років в нормі та при дозованому фізичному навантаженні. В дослідженнях прийняли участь дівчата 7-16 років, які були обстежені наприкінці кожного навчального року в стані відносного спокою, безпосеред- ньо при виконанні фізичного навантаження та на п’ятій хвилині відновлення. Результати досліджень показа- ли, що в стані відносного м’язового спокою спостерігається позитивна тенденція до удосконалення стану механізмів регуляції кардіоритму з віком (у 15-16 років), з періодами достовірних змін у бік напруження у мо- лодшому шкільному віці (7-9 років) і у другій половині підліткового періоду (13-15 років). Виконання циклічної роботи з постійно зростаючою потужністю супроводжувалося достовірним збільшенням індексу напруги у всіх вікових групах і високою активацією центрального і гуморального каналів регуляції. Встановлено вира- жене, за таких умов, переважання симпатичних впливів на ритм серця. З віком у дівчаток в цілому зростає ступінь досконалості механізмів регуляції серцевого ритму, відбувається перехід ролі управління серцевим ритмом від центрального до автономного контуру, підвищуються функціональні адаптаційні можливості ді- вчаток, що в кінцевому результаті, забезпечує виконання фізичного навантаження з реверсом в більших об- сягах і в більш оптимальних умовах. Повного відновлення стану механізмів регуляції серцевої діяльності в ранній період (до 5 хв.) не відбувається, що може слугувати критерієм для дозування навантажень в процесі фізичного виховання в ЗОШ.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/840
Appears in Collections:Кафедра біології та охорони здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.