Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/840
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБосенко, Анатолій Іванович-
dc.contributor.authorБорщенко, Валерія Володимирівна-
dc.contributor.authorТопчій, Марія Сергіївна-
dc.contributor.authorШавініна, А. О.-
dc.contributor.authorБосенко, Анатолий Иванович-
dc.contributor.authorBosenko, Anatoliy Ivanovych-
dc.contributor.authorБорщенко, Валерия Владимировна-
dc.contributor.authorBorshchenko, Valeriya Volodymyrivna-
dc.contributor.authorТопчий, Мария Сергеевна-
dc.contributor.authorTopchii, Mariia Sergiivna-
dc.date.accessioned2018-11-18T21:10:30Z-
dc.date.available2018-11-18T21:10:30Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationСтан механізмів регуляції кардіоритму у дівчат 7-16 років протягом навчання в школі / А. І. Босенко, В. В. Борщенко, М. С. Топчій // Вісн. проблем біології і медицини. - 2017. - Вип. 2. - С. 395-401.-
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/840-
dc.description.abstractМетою даної роботи було лонгітудінальне вивчення стану механізмів регуляції кардіоритму ді- вчат 7-16 років в нормі та при дозованому фізичному навантаженні. В дослідженнях прийняли участь дівчата 7-16 років, які були обстежені наприкінці кожного навчального року в стані відносного спокою, безпосеред- ньо при виконанні фізичного навантаження та на п’ятій хвилині відновлення. Результати досліджень показа- ли, що в стані відносного м’язового спокою спостерігається позитивна тенденція до удосконалення стану механізмів регуляції кардіоритму з віком (у 15-16 років), з періодами достовірних змін у бік напруження у мо- лодшому шкільному віці (7-9 років) і у другій половині підліткового періоду (13-15 років). Виконання циклічної роботи з постійно зростаючою потужністю супроводжувалося достовірним збільшенням індексу напруги у всіх вікових групах і високою активацією центрального і гуморального каналів регуляції. Встановлено вира- жене, за таких умов, переважання симпатичних впливів на ритм серця. З віком у дівчаток в цілому зростає ступінь досконалості механізмів регуляції серцевого ритму, відбувається перехід ролі управління серцевим ритмом від центрального до автономного контуру, підвищуються функціональні адаптаційні можливості ді- вчаток, що в кінцевому результаті, забезпечує виконання фізичного навантаження з реверсом в більших об- сягах і в більш оптимальних умовах. Повного відновлення стану механізмів регуляції серцевої діяльності в ранній період (до 5 хв.) не відбувається, що може слугувати критерієм для дозування навантажень в процесі фізичного виховання в ЗОШ.uk
dc.publisherВищий навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна анадемія» Вісник проблем біології і медициниuk
dc.relation.ispartofseries2 (136);-
dc.subjectсерцевий ритмuk
dc.subjectмеханізми регуляції-
dc.subjectдівчата-школярки-
dc.subjectфізичне навантаження-
dc.subjectвікова динаміка.-
dc.titleСтан механізмів регуляції кардіоритму у дівчат 7-16 років протягом навчання в школіuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Кафедра біології та охорони здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.