Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/796
Title: Основні вимоги до написання та оформлення кваліфікаційних робіт : методичні рекомендації (для студ. спец. : 014 Середня освіта (Історія); 027 Музеєзнавство та пам’яткознавство)
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Добролюбская, Юлия Андреевна
Ліхачова, Ольга Євгенівна
Лихачева, Ольга Евгеньевна
Likhachova, Olha Yevhenivna
Keywords: методичні рекомендації
наукова діяльність
наукова робота
оформлення посилань
список оформлення літератури
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Добролюбська Ю. А. Основні вимоги до написання та оформлення кваліфікаційних робіт : методичні рекомендації (для студ. спец. : 014 Середня освіта (Історія); 027 Музеєзнавство та пам’яткознавство) / Ю. А. Добролюбська, О. Є. Ліхачова. – Одеса : ЦВТ, 2017. – 28 с.
Abstract: Методичні рекомендації призначені для навчання студентів – майбутніх істориків, вчителів та викладачів історії, музеєзнавців, пам’яткоохоронців нормам і правилам написання та оформлення атестаційних кваліфікаційних наукових праць, що прийняті в сучасній Україні. Науковою діяльністю вважається інтелектуальна творча праця, спрямована на здобуття і використання нових знань. Нові знання, здобуті в процесі фундаментальних досліджень, можуть бути оформлені у вигляді наукових рефератів, статей, наукових доповідей, курсових, магістерських, дисертаційних робіт. Приведені правила оформлення наукових робіт, список використаної літератури та зразок оформлення титульного аркушу курсової роботи; правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях, список скорочень назв державних архівних установ України.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/796
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolubska, Lihachova Основні вимоги до курс- маг 2017.pdf547.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.