Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/749
Title: Формування художньо-творчого потенціалу майбутніх фахівців соціономічної сфери
Authors: Содоль, Світлана Володимирівна
Содоль, Светлана Владимировна
Keywords: соціономічна сфера.
художньо-творчий потенціаль
майбутні фахівці
монографія
самоідентифікація особистості
естетично-творчий потенціал
професійна самосвідомість
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Содоль С. В. Формування художньо-творчого потенціалу майбутніх фахівців соціономічної сфери / С. В. Содоль // Формування особистості фахівців соціономічної сфери : стратегія і тактика : монографія. Присвячується п’ятнадцятиріччю роботи кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій / редкол. : В. В. Корнещук, З. Н. Курлянд, Г. Х. Яворська та [ін.]. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – С. 239-268.
Abstract: Стаття присвячена формуванню художньо-творчого потенціалу майбутніх фахівців соціономічної сфери. Висвітлено «поняття «естетично-творчий потенціал особистості». Проведено міждисциплінарне дослідження таких понять, як «потенціал», «творчість» та «естетичний». Творча особистість виступає суб'єктом естетичного відношення як чуттєвого механізму культурного самоствердження особи і одночасно - художнім суб'єктом, який сприймає і конструює предметність власного життєвого світу як художню реальність, свідомо і цілеспрямовано втілюючи своє світопереживання в творах мистецтва на основі необхідних професійних навичок. Суттєвим фактором творчості, крім оволодіння досвідом попередників, є розвинута уява, яка розвивається на фоні високо розвинутих естетичних почуттів. Говорячи про педагогічну творчість вчителя, включено в неї творча педагогічна діяльність вчителя та творча діяльність учнів у їх взаємозв’язку, а також результати їх творчої діяльності. Визначені показники творчого потенціалу особистості, як уява, творчі здібності, особистісні якості, цінності, мотивація та ініціативність. Подана схема, у якій з одного боку наведено складові естетично-творчого потенціалу, а з іншого показана взаємозалежність усіх складових один від одного. Перечисленні компоненти естетично-творчого потенціалу фахівців соціономічної сфери. Висвітлено поняття «естетично-творчий потенціал соціального педагога», «мотивація» та «самостійна робота». Розкриті педагогічні умови, що забезпечують формування естетично-творчого потенціалу фахівців соціономічної сфери. У статті аналізується проблема самоідентифікації особистості. У основі професійно-особового розвитку лежить принцип саморозвитку, що обумовлює здатність людини перетворювати власну життєдіяльність на предмет практичного перетворення. Важливим чинником розвитку характеристик особи професіонала є усвідомлення їм необхідності зміни, перетворення свого внутрішнього світу і потреба в підвищенні рівня професійної самосвідомості.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/749
Appears in Collections:Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Содоль С.pdf245.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.