Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/698
Title: Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з дітьми із особливими потребами
Authors: Євтушина, Марія Павлівна
Евтушина, Мария Павловна
Yevtushina, Maria Pavlovna
Keywords: монографія
сучасне суспільство
дослідження вчених
арт-терапія
системний підхід
діти-інваліди
психокорекція
діагностика
експериментальна програма
дитяче благополуччя
соціальний педагог
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Євтушина М. П. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з дітьми із особливими потребами / В. М. Євтушина// Формування особистості фахівців соціономічної сфери : стратегія і тактика : монографія. Присвячується п’ятнадцятиріччю роботи кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій / редкол. : В. В. Корнещук, З. Н. Курлянд, Г. Х. Яворська та [ін.]. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – С. 97-112
Abstract: У статті розповідається про підготовку майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з дітьми із особливими потребами. Акцентовано увагу на сучасному суспільстві, яке славиться інтенсивними соціальними трансформаціями, удосконаленням реабілітаційних технологій, де потрібні креативність та творчий підхід. Розглянуто проблеми арт-терапії, які досліджуються вченими-теоретиками та практиками. Висвітлено питання, що стосується, визначенню поняття «арт-терапія». Цікавим є погляд російського дослідника О. Копитіна, який розглядає арт-терапію з погляду системного підходу. Дано екскурс у розвиток арт-терапії в Україні. Актуальним питанням сьогодення є забезпечення потреб кожної дитини та створення усіх умов для її повноцінної життєдіяльності. При цьому особливої турботи потребують діти, які мають вади психофізичного розвитку, тобто – діти-інваліди. Протягом останнього часу суспільство все частіше відмовляється від використання в побуті терміну «інвалід», замінюючи його поняттями «дитина з обмеженими можливостями» або «дитина із особливими потребами». Дослідженню проблем життєдіяльності дітей з особливими потребами присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, які зазначають, що головною умовою дитячого благополуччя є почуття захищеності батьківською любов’ю, та адекватне її сприйняття оточуючими. розроблена та апробована експериментальна програма, яка має на меті формування компонентів готовності майбутніх соціальних педагогів до використання методів арт-терапії в професійній діяльності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/698
Appears in Collections:Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Євтушина М .pdf401.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.