Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3524
Title: Тестування функціональних можливостей центральної нервової системи студентів у межах дисципліни «фізичне виховання»
Other Titles: Testing of functional capabilities of students’ central nervous system within the discipline “physical education”
Authors: Самокиш, Іван Іванович
Samokysh, Іvan Іvanovych
Самокиш, Иван Иванович
Keywords: функціональні можливості
центральна нервова система
проста зорово-рухова реакція
омега-потенціал
студенти
функціональне тестування
functionality
central nervous system
a simple visual-motor reaction
omega-potential
students
functional testing
Issue Date: 2016
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Самокиш І. І. Тестування функціональних можливостей центральної нервової системи студентів у межах дисципліни «фізичне виховання» / І. І. Самокиш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. — 2016. — № 4. — С. 123-127.
Abstract: В статті наведені матеріали вивчення особливостей реакції центральної нервової системи (ЦНС) студентів 17-19 років на дозоване фізичне навантаження зі зміною потужності за замкненим циклом в рамках навчально-виховного процесу фізичного виховання. Встановлено вікові діапазони коливань показників рефлексометрії та омегаметрії у фоновому стані, під час функціонального тестування та в ранній період відновлення після тестового навантаження. На основі проведених досліджень були отримані нові данні, які доповнюють знання у напрямі вивчення функціональних можливостей ЦНС студентської молоді. Встановлено, що запропоноване функціональне тестування є безпечним для здоров’я студентів та не викликає перенапружень з боку ЦНС. There appear to be no scientific papers dedicated to the issues of the adaptation of students’ central nervous system to physical and mental stresses. Taking into consideration the fact that the beginning of an academic year and students session are a kind of a stressful period (intense mental work, taking tests and examinations, changes in climate and living conditions, biorhythms, etc.), which causes substantial adaptation of the organism adjustment.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3524
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf367.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.