Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3324
Title: Акмеологічний контекст методики формування художньо-ментального досвіду студентів-музикантів та хореографів
Other Titles: Acmeological Context of the Technique Shaping the Artistic and Mental Experience of Music and Choreography Students
Authors: Реброва, Олена Євгенівна
Реброва, Елена Евгеньевна
Rebrova, Olena Yevgenivna
Keywords: акмеологія
акмеологічний підхід
педагогічна акмеологія
поліпарадигмальність
художньо–ментальний досвід
acmeology
acmeological approach
educational acmeology
poliparadigmality
artistic and mental experience
Issue Date: 2014
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Реброва О. Є Акмеологічний контекст методики формування художньо-ментального досвіду студентів-музикантів та хореографів / О. Є. Реброва // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. — 2014. — № 7-8. — С. 146-152.
Abstract: У статті розкривається смисл та регулятивна роль акмеологічного підходу в цілісній організаційно–методичній системі формування такого досвіду. Акмеологічний контекст дослідження виявляється у визначенні а) відповідної матриці рівнів такого досвіду; б) особистісних фахових якостей, що дозволяють здійснити перетворення фахівця відповідно до мети фахового вдосконалення; в) технології інтенсифікації та оптимізації самоорганізації та саморозвитку студентів–музикантів та хореографів як художньо–ментальних процесів. The article reveals the meaning and regulatory function of the acmeological approach within an integral organizational and methodological system shaping this experience. The research of artistic and mental experience of music and choreography students was based on development of an organizational and methodological system with acmeological context.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3324
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf525.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.