Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2110
Title: Числові ряди : методичні рекомендації до практичних занять з математичного аналізу
Other Titles: Numerical series: methodical recommendations for practical classes in mathematical analysis
Authors: Урум, Галина Дмитрівна
Олефір, Олена Іванівна
Urum, Galina Dmytrivna
Olefir, Olena Ivanivna
Keywords: математичний аналіз
числові ряди
обчислювальний апарат
обчислення інтегралів
розв’язувань диференціальних рівнянь
mathematical analysis
numerical rows
computing machine
computation of integrals
solvations of differential equations
Issue Date: 2018
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Числові ряди : метод. рек. до практ. занять з математичного аналізу / уклад.: Г. Д. Урум, О. І. Олефір ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2018. – 26 с.
Abstract: Методичні рекомендації до практичних занять з математичного аналізу на тему «Числові ряди» складено на основі галузевого стандарту підготовки бакалавра і навчального плану для студентів 2 курсу 014.04 Середня освіта (Математика) , ОС бакалавр, фізико-математичного факультету ПНПУ імені К. Д. Ушинського, які вивчають навчальну дисципліну «Математичний аналіз». В курсі математичного аналізу ряди є потужним засобом вивчення функцій та сильним обчислювальним апаратом, який дозволяє знаходити їх значення, обчислювати інтеграли та розв’язувати інші прикладні задачі. В багатьох випадках точне виконання вказаних математичних операцій виявляється досить важким чи неможливим. У цих випадках можна одержати наближений розв’язок за допомогою рядів з будь-якою, достатньою для практичного використання, точністю. Ряди являють собою простий і довершений інструмент математичного аналізу, у тому числі, и для розв’язувань диференціальних рівнянь. Тому знайомство студентів з теорією рядів – обов’язкова частина математичної освіти.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2110
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і статистики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
urum.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.