Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2058
Назва: Зображення просторових фігур на площині при викладанні евклідової геометрії
Інші назви: Изображения пространственных фигур на плоскости при преподавании евклидовой геометрии
The image of spatial figures on the plane when teaching Euclidean geometry
Автори: Синюкова, Олена Миколаївна
Синюкова, Елена Николаевна
Sinyukova, Olena Mykolaivna
Ладиненко, Лада Павлівна
Лада Павловна, Ладыненко
Ladynenko, Lada Pavlivna
Ключові слова: просторові фігури
евклідова геометрія
плоскі фігури на площині
геометричні фігури
трикутники
математичні методи
пространственные фигурыы
евклидова геометрия
плоские фигуры на плоскости
геометрические фигуры
треугольники
математические методы
spatial figures
euclidean geometry
flat shapes on a plane
geometric shapes
triangles
mathematical methods
Дата публікації: 2018
Видавництво: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Бібліографічний опис: Синюкова, О. М. Зображення просторових фігур на площині при викладанні евклідової геометрії : навч. посібник; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» / О. М. Синюкова, Л. М. Ладиненко. – Одеса : [б. в.], 2018. – Ч. 1. – 366 с.
Короткий огляд (реферат): Матеріал розраховано на студентів фізико-математичних спеціальностей вищих закладів освіти, у першу чергу, педагогічних, учителів математики та учнів середніх загальноосвітніх закладі. Перша частина посібника складається з двох розділів. У першій частині навчального посібника розглянуто загальні положення теорії зображень просторових фігур на площині та різні методи побудови таких зображень. Висвітлено найпростіші властивості паралельного проектування як основного методу побудови зображень просторових фігур при викладанні евклідової геометрії та наведено приклади найбільш поширених методів зображень, з математичного і методичного поглядів. Обґрунтовано особливу роль та основні характеристики методу паралельного проектування при викладанні евклідової геометрії. Другий розділ присвячено питанням зображення при паралельному проектуванні плоских геометричних фігур. Послідовно розглянуто закономірності зображення трикутників та пов’язаних з ними основних лінійних елементів, інших плоских многокутників, кола та їх основних частин, вписаних та описаних многокутників. Одночасно в запропонованій першій частині посібника висвітлено теорію повноти і неповноти зображень; обгрунтовано критерії різних видів повноти зображень плоских геометричних фігур за допомогою паралельного проектування, для плоских геометричних фігур наведено теорію коефіцієнтів подібної та метричної неповноти. Матеріал розділів розбито на параграфи. Кожний параграф закінчується питаннями і завданнями для самоконтролю за його змістом. Відповіді, розв’язки або вказівки до розв’язки запропонованих практичних завдань разом з відповідями до завдань у тестовій формі розташовані наприкінці посібника. Там також розміщено іменний і предметний покажчики та перелік використаних інформаційний джерел. Материал рассчитан на студентов физико-математических специальностей высших учебных заведений, в первую очередь, педагогических, учителей математики и учащихся средних общеобразовательных учреждении. Первая часть пособия состоит из двух разделов. В первой части учебного пособия рассмотрены общие положения теории представлений пространственных фигур на плоскости и различные методы построения таких изображений. Освещены простейшие свойства параллельного проектирования в качестве основного метода построения изображений пространственных фигур при преподавании евклидовой геометрии, приведены примеры наиболее распространенных методов изображений, с математического и методического взглядов. Обоснованно особую роль и основные характеристики метода параллельного проектирования при преподавании евклидовой геометрии. Вторая глава посвящена вопросам изображения при параллельном проектировании плоских геометрических фигур. Здесь последовательно рассмотрены закономерности изображения треугольников и связанных с ними основных линейных элементов, других плоских многоугольников, круга и их основных частей, вписанных и описанных многоугольников. Одновременно в предложенной первой части пособия освещены теория полноты и неполноты изображений, обоснованы критерии различных видов полноты изображений плоских геометрических фигур с помощью параллельного проектирования; для плоских геометрических фигур приведены теория коэффициентов подобной и метрической неполноты. Материал разделов разбит на параграфы. Каждый параграф заканчивается вопросами и заданиями для самоконтроля по его содержанию. Ответы, решения или указания к развязке предложенных практических задач вместе с ответами к заданиям в тестовой форме расположены в конце пособия. Также размещены именной и предметный указатели и перечень использованных информационный источников.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2058
Розташовується у зібраннях:Кафедра вищої математики і статистики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Синюкова Л. М. Зображення.pdf10.88 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.