Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2028
Title: Означення границі числової послідовності та границі функції: метод. рек. для самост. роботи студентів по курсу математичного аналізу
Authors: Коваль, Тетяна Володимирівна
Koval, Tetіana Volodymyrivna
Коваль, Татьяна Владимировна
Олефір, Олена Іванівна
Olefir, Olena Ivanivna
Олефир, Елена Ивановна
Волкова, Марія Георгіївна
Volkova, Maria Georgiіvna
Волкова, Мария Георгиевна
Keywords: границі функції
границі числової послідовності
математичний аналіз
методичні рекомендації
границы функции
границы числовой последовательности
математический анализ
методические рекомендации
the boundaries of functions
the boundaries of numbers
mathematical analysis
methodical recommendations
Issue Date: 2018
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
Citation: Означення границі числової послідовності та границі функції: метод. рек. для самост. роботи студентів по курсу "Математичний аналіз" / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Каф. вищої математики і статистики; уклад.: Т. В. Коваль, О. І. Олефір, М. Г. Волкова. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. – 23 с.
Abstract: Методичні рекомендації присвячені таким важливим поняттям математичного аналізу як границя числової послідовності та границя функції. В роботі детально розглянуті основні означення границі числової послідовності та границі функції. Крім основних означень наведені також означення, пов’язані з топологією та метрикою простору. Разом з теоретичними відомостями розглянуто приклади, частина з яких подано з розв’язками, інші для самостійної роботи. Методические рекомендации посвящены таким важным понятием математического анализа как предел числовой последовательности и предел функции. В работе подробно рассмотрены основные определения границы числовой последовательности и предела. Кроме основных определений приведены также определения, связанные с топологией и метрикой пространства. Вместе с теоретическими сведениями рассмотрены примеры, часть из которых представлена с решениями, другие для самостоятельной работы
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2028
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і статистики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koval T. V..pdf649.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.