Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17834
Title: Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна фізика (електрика)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 середня освіта (фізика)
Authors: Шкатуляк, Наталія Михайлівна
Shkatulyak, Natalya Mykhailivna
Keywords: методичні рекомендації з фізики
електрика
електричне поле
розв’язування задач з електрики
типові задачі
електричне поле у вакуумі
Issue Date: 2023
Publisher: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Citation: Шкатуляк Н. М. Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна фізика (електрика)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 середня освіта (фізика) / Н. М. Шкатуляк. – Одеса : Університет Ушинського, 2023. – 32 с.
Abstract: Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна фізика (електрика) мають на меті допомогти студентам засвоїти теоретичний матеріал та знайти підходи до розрізування типових задач та завдань підвищеної складності з теми «Електричне поле». В роботі представлено методичні рекомендації щодо розв’язування задач з електрики (модуль «Електричне поле»). Наведено приклади розв’язування задач, алгоритм розв’язування задач та оформлення запису умови задачі та розв’язку. Рекомендовано для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014Середня освіта(Фізика) та 014Середня освіта (Природничі науки) з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних під час навчання.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17834
Appears in Collections:Кафедра фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shkatulyak.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.