Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16113
Title: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)
Authors: Бобошко, Володимир Васильович
Boboshko, Volodymyr Vasyl'ovych
Романенко, Сергій Степанович
Romanenko, Sergey Stepanovich
Keywords: теорія і методика викладання спортивних ігор
підготовка вчителя фізичної культури
методичні рекомендації з фізичної культури
фахові компетентності
план-конспект уроку фізичної культури
спортивні ігри
урок фізичної культури за темою «Баскетбол»
урок фізичної культури за темою «Волейбол»
тренувальне заняття зі спортивних ігор
завдання для практичної та самостійної роботи
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Бобошко В. В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура): метод. рекомендації / В. В. Бобошко, С. С. Романенко. - Одеса: Університет Ушинського, 2022. - 38 с.
Abstract: Дисципліна «Теорія і методика викладання спортивних ігор» є обов’язковою для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), вивчається на денній та заочній формі навчання. Зміни освітньої парадигми в Україні спрямовані на модернізацію вищої школи та підготовку майбутніх фахівців високої кваліфікації в галузі фізичного виховання, які можуть конкурувати на ринку праці. Не є виключенням і підготовка вчителя фізичної культури. Сфера діяльності вчителя – урок фізичної культури, зокрема, з баскетболу має досить широкий діапазон застосування, це робота в загальноосвітніх навчальних закладах, середніх професійних навчальних закладах. Основними умовами, які нині визначають напрями модернізації сучасної української освіти, є спрямування на розвиток творчого самостійного мислення студентів, їх професійних здібностей до майбутньої професійної діяльності, завдяки акцентуванню на творчу самостійну працю й підвищення активності у навчанні, використання активних методів у процесі навчання з метою ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців. Все це також стосується процесу підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до професійної діяльності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16113
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boboshko Volodymyr Vasyl'ovych 2022pdf931.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.