Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/726
Title: Features of students' national identity development
Other Titles: Особливості розвитку національної ідентичності студентської молоді
Authors: Piontkovska, D.
Піонтковська, Д. В.
Keywords: national identity
development
students
національна ідентичність
розвиток
студентська молодь
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Піонтковська, Д. В. Особливості розвитку національної ідентичності студентської молоді / Д. В. Піонтковська // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 3. – С. 58-62
Abstract: The article deals with the features of the development of students’ national identity. The author’s understanding of the concept of «national identity» is presented. The empirical study checks the author’s assumption that the development of national identity of students majoring in different fields of study has specific features depending on the students’ specialty and may be deficient in some of them. It has been established that the national identity of future History teachers, Ukrainian language and literature teachers is developed more intensively; the national identity of students majoring in Law, Philosophy, Psychology, Speech therapy, Cultural studies, Journalism, Social pedagogy is developed less intensively; and the national identity of students majoring in General medicine, Geodesy, Transport technologies (Road transport), Mathematics (group 3) demonstrates the lowest level of its development. Статтю присвячено вивченню особливостей розвитку національної ідентичності студентської молоді. Презентовано авторське розуміння поняття «національна ідентичність особистості». Під час емпіричного дослідження перевірялося припущення автора, що розвиток національної ідентичності студентів різних спеціальностей має певні особливості та може бути недостатнім у частини з них. Встановлено, що національна ідентичність у студентів, майбутніх учителів історії, української мови та літератури (перша група) розвивається найінтенсивніше; у студентів спеціальностей «правознавство», «філософія», «психологія», «логопедія», «культурологія», «журналістика», «соціальна педагогіка» (друга група) – менш інтенсивно; у студентів спеціальностей «лікувальна справа», «геодезія», «транспортні технології» (автомобільний транспорт), «математика» (третя група) – найменш інтенсивно. Узагальнюючи одержані результати, можемо зробити висновок про те, що основними соціальними чинниками розвитку національної ідентичності студентів є професійна освіта, яку вони здобувають у вищому навчальному закладі; знання ознак своєї та інших націй, які вони одержують самостійно та у взаємодії з представниками своєї та інших націй; спілкування з представниками своєї нації; взаємодії з представниками інших націй; психологічними – їх позитивне ставлення до представників своєї нації; толерантне ставлення до представників інших націй.Отримані результати можуть використовуватися кураторами академічних груп і викладачами вищих навчальних закладів під час розробки та організації психологічних і педагогічних технологій із метою підвищення рівня національної ідентичності студентів.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/726
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пыонтковська Д. В..pdf223.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.