Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9760
Title: Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент освіти»
Authors: Черненко, Наталія Миколаївна
Chernenko, Natalia Mykolaivna
Черненко, Наталия Николаевна
Keywords: заклад освіти
менеджмент освіти
маркетинг
стратегічне планування
керівник
методи
функції управління
управлінське рішення
тайм-менеджмент
Issue Date: 2020
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Черненко Н. М. Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент освіти» [для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»] / Н. М. Черненко. - ДЗ «Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського». - Одеса : Вид-во «Університет Ушинського». 2020. 72 с.
Abstract: Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент освіти» для здобувачів вищої освіти, містять плани проведення та зміст практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для самоперевірки, тестові завдання, питання до екзамену, ситуативні вправи, міні-кейси, приблизну тематику індивідуального навчально-дослідного завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9760
Appears in Collections:Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernenko. 2020.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.