Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9757
Title: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Основи управління ризиками у закладах освіти»
Authors: Черненко, Наталія Миколаївна
Chernenko, Natalia Mykolaivna
Черненко, Наталия Николаевна
Keywords: заклад освіти
ризик
ризик-менеджмент
карта ризиків
класифікація ризиків
керівник
управління
Issue Date: 2020
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Черненко Н. М. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Основи управління ризиками у закладах освіти» [для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»]. / Черненко Н. М. ДЗ «Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського». Одеса : Вид-во «Університет Ушинського». 2020.- С.44
Abstract: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Основи управління ризиками у закладах освіти» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Управління закладом освіти» містять плани проведення та зміст практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для самоперевірки, тестові завдання, ситуативні вправи, міні-кейси, приблизну тематику індивідуального навчально-дослідного завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9757
Appears in Collections:Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernenko. 2020.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.