Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9755
Title: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент у закладах освіти»
Authors: Черненко, Наталія Миколаївна
Chernenko, Natalia Mykolaivna
Черненко, Наталия Николаевна
Keywords: заклад освіти
ризик
ризик-менеджмент
карта ризиків
класифікація ризиків
керівник
управління
Issue Date: 2020
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Черненко Н. М. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент у закладах освіти» [для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»] / Н. М. Черненко // ДЗ «Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського». Одеса : Вид-во «Університет Ушинського». 2020. 32 с.
Abstract: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент у закладах освіти» призначені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Управління закладом освіти» містить інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, індивідуальне навчально-дослідне завдання, питання для самоконтролю та самостійного опрацювання, практичні завдання та кейси, які сприяють удосконаленню вмінь використовувати базові положення ризик-менеджменту, упроваджувати їх у професійну діяльність відповідно до ситуації, варіювати ними залежно від мети.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9755
Appears in Collections:Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernenko. 2020.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.