Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/935
Title: Ціннісні орієнтації особистості в контексті інформатизації суспільства
Other Titles: Ценностные ориентации личности в контексте информатизации общества
Value orientations of a person in the context of society informatization
Authors: Начев, Андрій Петрович
Начев, Андрей Петрович
Nachev, Andrei Petrovich
Keywords: цінності
ціннісні орієнтації
ціннісні орієнтації особистості
інформаційні процеси
інформаційне суспільство
інформатизація суспільства
креативний потенціал інформатизації суспільства
ценности
ценностные ориентации
ценностные ориентации личности
информационные процессы
информационное общество
информатизация общества
креативный потенциал информатизации общества
values
value orientations
value orientations of a person
information processes
informational society
society informatization
creative potential of society informatization
Issue Date: 2014
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Начев, А. П. Ціннісні орієнтації особистості в контексті інформатизації суспільства [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Андрій Петрович Начев; наук. кер. Є. Р. Борінштейн; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2014. – 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню сутності та особливості трансформації ціннісних орієнтацій особистості в контексті інформатизації суспільства. Основу ціннісних орієнтацій складають процеси, які формують у діяльності та спілкуванні соціальні (ціннісні) відносини, та потім трансформуються у соціальні установки, а після низки перетворень – в ціннісні орієнтації. Диссертация посвящена исследованию сущности и особенностям формирования ценностных ориентаций личности в контексте информатизации общества. Основу ценностных ориентации составляют формирующиеся в процессе деятельности и общения социальные (ценностные) отношения, которые затем трансформируются в социальные установки, а после ряда преобразований – в ценностные ориентации. The dissertation is devoted to the study of the essence and peculiarity of the transformation of a person’s value orientations in the context of society informatization. The basis of value orientations consists of the processes which form social (value) relationship in the activity and communication, and then they are transformed into social aims, and after a number of changes – into value orientations.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/935
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Начев Андрей Петрович.aref.pdf197.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.