Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/753
Title: Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки
Authors: Чусова, Ольга Миколаївна
Чусова, Ольга Николаевна
Chusova, Olga Mykolaivna
Keywords: девіантна поведінка
монографія
молодші школярі
соціальний педагог
експеримент
майбутні фахівці
соціономічна сфера
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Чусова О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки / О М. Чусова // Формування особистості фахівців соціономічної сфери : стратегія і тактика : монографія. Присвячується п’ятнадцятиріччю роботи кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій / редкол. : В. В. Корнещук, З. Н. Курлянд, Г. Х. Яворська та [ін.]. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – С. 289-318
Abstract: Аналізується проблематика підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до взаємодії з девіантними молодшими школярами. Проведений аналіз науково-педагогічної літератури, присвячений різним аспектам професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, що уможливило сформулювати визначення „підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами”, як результат комплексної підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з дітьми досліджуваної категорії, що включає в себе такий рівень розвитку професійних властивостей, якостей і вмінь студентів, який забезпечує соціально-педагогічну допомогу та підтримку вихованців, що знаходить своє відображення в мотиваційно-ціннісному, особистісному, когнітивному, операційно-технологічному, оцінно-рефлексивному компонентах. Автор дослідження звернув увагу на особливій важливості особистісного компонента, який репрезентує система професійно важливих властивостей і якостей, що формуються в процесі навчання: соціальна креативність, здатність до емпатії, особистісна зрілість, стресостійкість. Описано оцінно-рефлексивний компонент, який полягає у виробленні навичок самоконтролю, самооцінки, уміння об’єктивно співвіднести рівень розвиненості особистісних якостей із соціально-педагогічними нормами та містить наступні показники: професійну мобільність у взаємодії з девіантними молодшими школярами, вольовий потенціал під час роботи з вихованцями, рефлексивні здібності, здатність до саморозвитку, адекватну самооцінку. Визначено рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами: оптимальний, допустимий, критичний.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/753
Appears in Collections:Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чусова О. 1.pdf320.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.