Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/695
Title: Формування комунікативної активності у немовленнєвих дітей молодшого дошкільного віку засобами інноваційних технологій
Other Titles: Формирование коммуникативной активности у неговорящих детей младшего дошкольного возраста средствами инновационных технологий
Developing communicative activity in nonverbal children of preschool age by means of innovative technologies
Authors: Павлова, Наталя Василівна
Павлова, Наталья Васильевна
Pavlova, Natalia Vasylivna
Keywords: комунікативна активність
немовленнєвi діти
нейрологопедична дiагностика
тяжкі порушення мовлення
сенсорний компонент
інноваційні технології
акустичні нейромодуляцiї коммуникативная активность
неговорящие дети
нейрологопедическая диагностика
тяжелые нарушения речи
сенсорный компонент
инновационные технологии
акустические нейромодуляции
communicative activity
nonverbal children
neurological diagnosis
severe speech impairment
correction of impediment’s sensory component
innovative technologies
acoustic neuromodulation
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Павлова, Н. В. Формування комунікативної активності у немовленнєвих дітей молодшого дошкільного віку засобами інноваційних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Наталя Василівна Павлова; наук. кер. Т. В. Дегтяренко; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 20 с.
Abstract: У дисертації досліджується проблема формування комунікативної активності у немовленнєвих дітей молодшого дошкільного віку засобами інноваційних технологій шляхом розширення практичного впровадження комплексного підходу до діагностики й орієнтованої корекції відсутності мовлення у дітей молодшого дошкiльного віку. В диссертации исследуется проблема формирования коммуникативной активности у неговорящих детей младшего дошкольного возраста средствами инновационных технологий путем расширения практического внедрения комплексного подхода к диагностике и ориентированной коррекции безречия у детей младшего дошкольного возраста. The thesis focuses on the problem of developing communicative activity in nonverbal children of preschool age by means of innovative technologies by expanding the practical implementation complex approach to diagnosis and correction of dysphasia development oriented at children of early age. The methods of developing communicative activity in nonverbal children of preschool age have been analyzed.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/695
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Павлова Наталя Василівна.aref.pdf267.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.