Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6655
Title: Theoretical-methodological foundations of the use of song “Schlager” in vocal training of future musical art teachers
Other Titles: Теоретические основы использования песенного шлягера в вокальной подготовке будущих учителей музыкального искусства
Теоретико-методологічні основи використання пісенного шлягеру у вокальній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва
Authors: Ніколаї, Галина Юріївна
Николаи, Галина Юрьевна
Nikolai, Halyna Yu
Keywords: theoretical-methodological foundations
vocal training
song schlager
future musical art teachers
song hit
pop vocals
comprehensive school
теоретико-методологічні основи
вокальна підготовка
пісенний шлягер
майбутні учителі музичного мистецтва
пісенний хіт
естрадний вокал
загальноосвітня школа
Issue Date: 2019
Publisher: Актуальні питання мистецької освіти та виховання
Citation: Nikolai H. Yu. Theoretical-methodological foundations of the use of song “Schlager” in vocal training of future musical art teachers / H. Yu. Nikolai // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. – 2019. – Вип. 1-2 (13-14). – С. 227-285.
Abstract: Methodological approaches and theoretical ideas of scientists in order to substantiate the peculiarities of the use of song schlager in vocal training of future musical art teachers are revealed in the article. The article outlines the features of the variety song: its leading role in the system of show business; professionalism of creators and performers of song schlager; version nature of the genre; its stage representation. The author argues that of great importance for future musical art teachers is the children’s schlager, the search of which should be added to the tasks for students for the period of pedagogical practice. У статті висвітлено проблему актуалізації естрадної вокальної музики у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва з метою подальшого її використання у роботі зі шкільною молоддю. Показано, що проблема використання популярної музики у виховному процесі загальноосвітньої школи фокусується на пісенному шлягері, оскільки саме він служать найкращім музичним матеріалом для реалізації інтересів і вокально-виконавських можливостей учнів. Доведено, що нові віяння в музичній освіті потребують серйозного теоретико-методологічного обґрунтування. Визначено мету статті, яка полягає у висвітленні методологічних підходів і теоретичних ідей науковців задля обґрунтування особливостей використання пісенного шлягеру у вокальній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Охарактеризовано методологію дослідження, що базувалась на положеннях філософії музики, культурології, естетики, теорії виховання та музикознавства з опорою на науковий інструментарій психології, маркетингу та соціокомунікативного підходу. Інтердисциплінарний науковий дискурс здійснювався з опорою на такі аналітичні методи, як термінологічний, порівняльно-зіставний, компаративний аналіз і музично- інтонаційний аналіз пісенних шлягерів, а також систематизацію наукової думки (філософської, культурологічної, психологічної, музично- педагогічної тощо). Метод теоретичного узагальнення дозволив сформулювати висновки пошуково-аналітичної роботи й визначити перспективи впровадження пісенного шлягеру в підготовку майбутніх учителів музики та шкільну практику. Показано, що термін «шлягер» має німецьке походження і був популярний у країнах соціалістичного табору у другій половині минулого століття. На початку XXI ст. його поступово витісняє термін «хіт». Доведено життєздатність шлягерів у соціокультурному хронотопі. Окреслено особливості функціонування естрадної пісні, зокрема шлягера: провідне значення в системі шоу-бізнесу; професіоналізм композиторів і виконавців; відкритість на нові інтерпретації, сценічна репрезентативність. Стверджується, що для професійного зростання майбутніх учителів музичного мистецтва важливими стають пошуки найкращих зразків дитячого шлягера.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6655
Appears in Collections:Кафедра музичного мистецтва і хореографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theoretical-methodological foundations.pdf179.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.