Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6648
Title: Kształcenie instruktorów i nauczycieli tańca dla edukacji powszechnej – wybrane zagadnienia oświaty choreograficznej w Polsce i na Ukrainie
Other Titles: Training of dance trainers and teachers for general education – selected issues of choreographic education in Poland and Ukraine
Підготовка інструкторів і вчителів танців для загальної едукації: вибрані проблеми хореографічної освіти в Польщі та Україні
Authors: Ніколаї, Галина Юріївна
Николаи, Галина Юрьевна
Nikolai, Halyna Yu
Kisiel, Mirosław
Keywords: танець
підготовка інструкторів і вчителів
загальна освіта
польський та український досвід
dance
instructor and teacher education
general education
Polish and Ukrainian experiences
taniec
kształcenie instruktorów i nauczycieli
edukacja powszechna
doświadczenia polskie i ukraińskie
Issue Date: 2018
Publisher: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
Citation: Kisiel M. Kształcenie instruktorów i nauczycieli tańca dla edukacji powszechnej - wybrane zagadnienia oświaty choreograficznej w Polsce i na Ukrainie / M. Kisiel, H. Nikolai // Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego. - T. 10. - 2018, s. 253-275.
Abstract: This article describes the training of dance instructors and teachers as a confrontation of Polish-Ukrainian experiences, contexts and challenges. The collected material is presented in two parts. The first one is devoted to selected issues of choreographic education in Poland, the other one in Ukraine. The main purpose of the work aims at identifying the needs of universal education in the field of dance education. W artykule opisano kształcenie, instruktorów i nauczycieli tańca, widziane jako konfrontacja polsko-ukraińskich doświadczeń, kontekstów i wyzwań. Zgromadzony materiał został zaprezentowany w dwóch częściach. Pierwszą poświecono wybranym zagadnieniom oświaty choreograficznej w Polsce, drugą zaś na Ukrainie. Główny cel pracy ukierunkowany został na potrzeby edukacji powszechnej w dziedzinie wychowania tanecznego. У статті порівняно підготовку інструкторів танців у Польщі та вчителів хореографії в Україні у конфронтації досвіду, контекстів і визвань. Презентований матеріал розподілено на два підрозділи. У першому з них М. Кісєль висвітлює проблему в освітньому просторі Польщі, а в другому Г. Ніколаї пошукує аналогів в Україні. Стаття є відповіддю на потреби загальної освіти і хореографічного виховання стосовно підготовки компетентних вчителях та інструкторів.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6648
Appears in Collections:Кафедра музичного мистецтва і хореографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mirosław Kisiel, Halina Nikolai.pdf665.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.