Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6638
Title: Educating Preschool Children’s Health Culture in Different Age Groups
Other Titles: Зміст виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах
Authors: Nesterenko, Victoria Volodymyrivna
Нестеренко, Вікторія Володимирівна
Bedran, Ruslan Victorovich
Бедрань, Руслан Вікторович
Keywords: education
preschool children’s health
programs
виховання
здоров’я дітей дошкільного віку
різновікові групи
програми
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Nesterenko V. V. Educating Preschool Children’s Health Culture in Different Age Groups / V. V. Nesterenko // Наука і освіта. - 2017. - №12. - С. 158-164.
Abstract: The article presents the content of education of preschool children’s health culture in different age groups. The essence of the “preschool children’s health culture” phenomenon is revealed taking into consideration the content aspects of the current programs in preschool children education regarding their health culture. The analysis of the programs demonstrates that they associate the requirements for protection of children’s lives and the strengthening of their health mainly with the process of physical education and health-promoting work. The “preschool children’s health culture” phenomenon is defined as the totality of the valeological knowledge, which is acquired by a child; skills and habits according to his/her own and other people’s health; awareness of the value and necessity of their observance in the process of health preserving activity, which is reflected in the harmonious development of a child. Preschool children’s health culture is the result of the corresponding education in different age groups, which are defined as the new integrative personal growth, that is formed as the result of purposive subject-subject interaction between a preschool teacher and children of different ages, it reflects a degree of the valeological knowledge mastery and practical skills of maintaining a healthy lifestyle, formation of children’s conscious valuable orientation to their and other people’s health. The content of the program “We educate preschool children’s health culture in different age groups (for the children aged five and six)” is substantiated. У статті подано зміст виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах. Актуальність дослідження підтверджено наявною низкою суперечностей між: об’єктивною потребою суспільства у вихованні здорової особистості, з одного боку, і різким погіршенням стану здоров’я дітей – з іншого; необхідністю виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах і відсутністю науково-обґрунтованих педагогічних умов організації цього процесу та методики її виховання. Метою статті було розглянути зміст виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах. Розкрито сутність феномена «культура здоров’я дітей дошкільного віку» за змістовним аспектом чинних програм навчання і виховання дітей дошкільного віку щодо їхньої культури здоров’я. На жаль, сьогодні відсутні тематичні (парціальні) програми з виховання культури здоров’я дітей для різновікових груп. Оскільки в дослідженні задіяно дітей п’ятого і шостого років життя, було розглянуто зміст роботи з виховання культури здоров’я у дітей цього віку за такими чинними програмами, як-от: «Українське дошкілля», «Світ дитинства», «Дитина», «Я у світі», Базового компонента дошкільної освіти. Аналіз програм засвідчив, що вони пов’язують вимоги щодо охорони життя і зміцнення здоров’я дітей переважно з процесом фізкультурно-оздоровчої роботи. Визначено феномен «культура здоров’я дітей дошкільного віку» як сукупність набутих дитиною валеологічних знань, умінь і навичок щодо власного здоров’я та здоров’я інших; усвідомлення цінності і необхідності їх дотримання в пр оцесі здоров’язбережувальної життєдіяльності, що віддзеркалюється в гармонійному розвитку дитини. Подано зміст авторської програми «Виховуємо культуру здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах (для дітей п’ятого та шостого років життя)». Наголошено, що запропонована програма є орієнтиром, зміст і структура якої можуть бути далі розвинуті вихователем. Але скорочення цієї програми недоцільно, оскільки вона відтворює основні вимоги Базового компоненту дошкільної освіти.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6638
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesterenko.pdf549.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.