Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/651
Title: Технології соціально-педагогічної діяльності” для студентів 3-4 курсів, спеціальності “соціальна педагогіка” (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Authors: Паскаль, Олена Вікторівна
Паскаль, Елена Викторовна
Paskal, Olena Viktorovna
Keywords: соціальна педагогіка
соціально-педагогічна діяльність
робота соціального педагога
модуль
технологія діяльності
уміння та навички
Issue Date: 2012
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Паскаль О. В. Технології соціально-педагогічної діяльності” для студентів 3-4 курсів, спеціальності “соціальна педагогіка” (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / О. В. Паскаль. – Одеса : ПНПУ імені К. Д, Ушинського, 2012. – 344 с.
Abstract: Технології соціально-педагогічної діяльності є базовим і ключовим курсом в підготовці спеціалістів із соціальної педагогіки. Особливістю навчального модуля “ Технології соціально-педагогічної діяльності ” є її інтеграційний і аналітичний характер. Освоєння його студентами базується на поєднанні комплексу з іншими дисциплінами, що входять до системи підготовки спеціаліста з соціальної педагогіки. Основною метою модуля є не тільки теоретичне розуміння соціальної педагогіки як науки, навчальної дисципліни й особливої сфери діяльності, а також освоєння особливих методів роботи з індивідами та групами клієнтів соціального сервісу. Крім теоретичних знань, соціально-педагогічна діяльність потребує й глибокої технологічної підготовки, що виявляється в наявності навичок соціально-педагогічного, соціально-психологічного та ситуаційного аналізу, соціально-організаційної діагностики умов життя дітей, проведення конкретних соціально-педагогічних досліджень, прогнозування і виявлення тенденцій розвитку соціальних процесів, оптимального вибору інструментарію, що регулює їх перебіг. Такому підходу відповідає й обрана структура модуля. Змістовні модулі спрямовані на підвищення рівня теоретичних знань студентів, мають практичні цілі освоєння технології та методики роботи соціального педагога, характеризуються інтеграцією теоретичних знань і практичних умінь студентів у роботі з конкретними категоріями дітей. Для ефективного досягнення цілей і завдань модуля пропонується система роботи, що охоплює проведення лекцій, семінарів та практичних занять, написання студентами рефератів і виконання комплексу практичних та творчих завдань. У взаємозв’язку з іншими спеціальними дисциплінами модуль “Технології соціально-педагогічної діяльності” має за мету поповнення і систематизацію знань студентів – соціальних педагогів з технології і методики роботи соціального педагога; набуття практичних умінь та навичок, щодо організації соціально-педагогічної роботи.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/651
Appears in Collections:Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інноваційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.