Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/625
Title: The impact of proficiency level on receptive and productive vocabulary of efl learners
Other Titles: Вплив рівня володіння англійського мовою на активний та пасивний словниковий запас студентів
Authors: Sattarpour, S.
Саттарпур, С.
Keywords: receptive vocabulary
productive vocabulary
Vocabulary Level Test
EFL Learners
пасивний словниковий запас
активний словниковий запас
тест на визначення рівня словникового запасу
англійська як іноземна
студенти
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: The impact of proficiency level on receptive and productive vocabulary of efl learners / S. Sattarpour // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – №2. – С. 84-94.
Abstract: To know a word means both recognizing and using it correctly (Pignot-Shahov, 2012). The scarcity of the research and the inconsistent reports about the nature of the relationship between receptive (R) and productive (P) vocabulary knowledge indicate the complexity of this issue. Therefore, the present study investigated the relationship between these types of English vocabulary knowledge as a whole and also in different frequency bands, across two proficiency levels. Version A of the R and P Vocabulary Levels Tests were distributed among 100 EFL learners of two proficiency levels. It was found that R vocabulary size was always greater than the P one, and that the gap between them widened as the frequency of words decreased. Although the participants progressed in R and P vocabulary knowledge, the proficiency level did not make any significant difference in the nature of the relationship between R and P vocabularies. It was concluded that the EFL context can be an important factor that hinders the turning of R vocabulary into P one. Keywords: receptive vocabulary, productive vocabulary, Vocabulary Level Test, EFL Learners.Перетворення пасивного словникового запасу студентів у його активну форму з метою використання його в мовленні завжди залишалося важливим питанням для вчителів. Статтю присвячено вивченню взаємозв‟язку між активним і пасивним словниковим запасом у цілому та у різних частотних діапазонах у межах двох рівнів володіння англійською мовою: низьким та високим. У дослідженні взяли участь 100 студентів, які вивчають англійську як іноземну. Респонденти пройшли А-версію Тесту на визначення рівня активного та пасивного словникового запасу. Було визначено, що пасивний словниковий запас у студентів як правило більше активного, і ця різниця збільшувалася у міру того як частота слів у тесті зменшувалася. Як показало дослідження, рівень володіння англійською мовою значно не впливає на співвідношення пасивного та активного словникового запасу, хоча об‟єм обох словникових запасів є більшим у студентів із високим рівнем володіння англійською мовою. Отже, незважаючи на те, що контекст викладання англійської мови як іноземної є фактором, який ускладнює перехід лексики з пасивного словникового запасу в активний, кількість уроків англійської мови суттєво не впливає на якість засвоєння студентами активного словникового запасу. Активація пасивного слов- никового запасу значною мірою залежить від багаторазового використання в мовленні слів, що вивчаються, в ситуаціях поза межами навчального процесу; таким чином, викладачам англійської мови як іноземної та розробникам навчальних програм з англійської мови слід використовувати такі методи навчання, завдання та види діяльності, які б створювали сприятливі умови для активного використання лексики, що вивчається. Дослідження може представляти інтерес як для вчителів англійської мови, так і для розробників навчальних програм.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/625
ISSN: 2
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sattarpour S..pdf374.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.