Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5659
Title: Мотиваційні чинники англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів
Other Titles: Motivational factors of English-speaking professional preparedness of future doctors
Authors: Русалкіна, Людмила Георгіївна
Русалкина, Людмила Георгиевна
Rusalkina, Lyudmyla Georgіivna
Keywords: мотив
мотивація
англомовна професійна підготовка
майбутні лікарі
медичні ЗВО
motive
motivation
English-language professional training
future doctors
medical universities
Issue Date: 2019
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Русалкіна Л. Г. Мотиваційні чинники англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів / Л. Г. Русалкіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. — 2019. — № 2. — С. 120-124.
Abstract: У статті представлено аналіз концептів «мотив» і «мотивація»: психолого-педагогічні аспекти управління освітньою мотивацією, запропоновано конкретні шляхи і способи формування і розвитку усталеної позитивної мотивації до вивчення англійської мови майбутніми лікарями. Доведено взаємозв'язок відповідності змісту освітнього процесу і шляхів його реалізації. Метою дослідження є аналіз наявних проблем формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови майбутніми лікарями. Мотивації майбутніх лікарів значною мірою сприяє перехід від набуття знань до їх активізації та подальшого застосування і є необхідною умовою переходу від пасивного володіння англомовними знаннями, комунікативними вміннями та навичками до активного їх застосування в професійних і особистих цілях. Автор розрізняє пізнавальний і професійний інтереси. The article presents the analysis of the dictionary definitions of the concepts of “motive” and “motivation”. Some psychological and pedagogical aspects of managing educational motivation are updated, specific ways and methods of forming and developing sustainable positive motivation in the study of English by future doctors are proposed. The relationship between the content of the educational process and the ways of its implementation is proved. The aim of the study is to analyze the existing problems of the formation of positive motivation for the study of English by future doctors.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5659
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf275.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.