Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5222
Title: English for holders of a master’s degree of preschool education
Other Titles: Навчальний посібник для магістрів факультету дошкільного виховання педагогічних вузів
Authors: Ірхіна, Юліана Валентинівна
Ирхина, Юлиана Валентиновна
Irkhina, Juliana Valentynivna
Keywords: англійська мова
посібник
майбутні вчителі іноземних мов
preschool education
концепція формування системно-комунікативної та методичної компетенції студентів
Issue Date: 2015
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Ірхіна Ю. В. Навчальний посібник з англійської мови для студентів магістрів факультету дошкільного виховання педагогічних вузів [перероб.] / Ірхіна Ю. В. – Одеса : Вид-во ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2015. – 56 с.
Abstract: Навчальний посібник, спрямований на формування професійної, комунікативної та методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. Авторка ґрунтовно досліджує сучасні тенденції підготовки фахівців з іноземних мов, досвід викладання іноземних мов у ВНЗ, у контексті діалогу культур, впровадження інноваційних технологій у навчально-професійну підготовку майбутніх учителів факультету дошкільного виховання, зокрема: дискусія, граматичні концепти, самостійна робота. Вагоме значення роботи полягає у тому, що подається цілісна методична концепція формування системно-комунікативної та методичної компетенції студентів педагогічних ВНЗ. Практична значущість рецензованого посібника полягає у тому, що він відображає всі аспекти навчання англійської мови факультету дошкільного виховання для студентів магістів педагогічних ВНЗ.Навчальний посібник розроблено на основі системно-комунікативного методу професора Мартинової Р. Ю., яких ґрунтується на наступних принципах: відповідності навчального матеріалу реальним психофізіологічним і навчальним можливостям магістрів, мотивації навчання; обов’язкового засвоєння на заняттях нового матеріалу і його різнопланового поєднання з раніше вивченим; рівних можливостей для всіх студентів магістрів, що запобігає появі відстаючих і прогалин в їхніх знаннях; регулярної зміни видів діяльності на заняттях; переходу до вивчення наступного матеріалу за умови міцного засвоєння попереднього; систематичного заохочення магістрів до навчання й обговорення даних тем; об’єктивного і демократичного оцінювання результатів навчальної діяльності. Даний посібник засновано на засадах інтегрованого процесу навчання, в якому синтезовані цілі, зміст, методи і засоби навчання професійної та англомовної діяльності. Навчальний посібник рекомендовано для магістрів та студентів вищих навчальних закладів спеціальності дошкільна освіта.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5222
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
English for holders of.pdf720.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.