Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4589
Title: Застосування методу сторітеллінгу в підготовці майбутніх учителів математики
Other Titles: Применение метода сторителлингу в подготовке будущих учителей математики
Usage of storytelling method for future maths teachers’ education
Authors: Кушнірук, Анастасія Сергіївна
Кушнирук, Анастасия Сергеевна
Kushniruk, Anastasiia Serhiivna
Keywords: підготовка майбутніх учителів математики
метод сторітеллінгу
подготовка будущих учителей математики
метод сторителлинга
future maths teachers’ education
storytelling method
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во «Ранок»
Citation: Кушнірук А. С. Застосування методу сторітеллінгу в підготовці майбутніх учителів математики / А. С. Кушнірук // Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20-21 вересня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» [та ін.]. - Харків : Вид-во «Ранок». - 2019. - С. 144-146.
Abstract: В статті розглянуто сутність методу сторителлінгу. Автором наведено приклади підготовки майбутніх учителів математики до використання методу сторітеллінгу на уроках математики під час вивчення дисципліни «Шкільний курс математики і методика його навчання». В статье рассмотрена сущность метода сторителлинга. Приведены примеры подготовки будущих учителей математики к его использованию на уроках математики во время изучения учебной дисциплины «Школьный курс математики и методика его обучения». The article deals with the essence of storytelling method. There are some examples how to use this method on maths lessons while studying the course “School maths and its methods of education”.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4589
Appears in Collections:Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Usage of storytelling method for future maths teachers’ education..pdf156.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.