Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4577
Title: Сенсорний розвиток дітей раннього віку в процесі ознайомлення іх з природою
Other Titles: Сенсорное развитие детей раннего возраста в процессе ознакомления их с природой
Sensory development of young children in the process of acquaintance with nature
Authors: Молодецька, Галина Іванівна
Молодецкая, Галина Ивановна
Molodetska, Halyna Ivanivna
Keywords: сенсорний розвиток
сенсорні здібності дитини
дошкільна освіта
ознайомлення з природою
sensory development
sensory abilities of the child
pre-school education
getting acquainted with nature
сенсорное развитие
сенсорные способности ребенка
дошкольное образование
ознакомление с природой
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Молодецька Г. І. Сенсорний розвиток дітей раннього віку в процесі ознайомлення іх з природою / Г. І. Молодецька // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інновації та їх місце в модернізації дошкільної та професійної освіти (25-26 жовтня, 2018 р.). – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. – С. 100-102.
Abstract: Значне місце у загальному розвитку дитини займає розвиток ії сенсорних здібностей. Правильне визначення завдань сенсорного розвитку в закладах дошкільної освіти та їх здійснення відповідними формами роботи можливе тільки на основі врахування закономірностей сенсорного розвитку дитини. Перш за все, слід дати характеристику психологічній природі сенсорного розвитку дошкільника. Перше, що необхідно підкреслити у зв'язку з цим питанням, полягає в тому, що є тісний взаємозв'язок між сенсорним розвитком дитини і розвитком її сприйняття. Значне місце у загальному розвитку дитини займає розвиток ії сенсорних здібностей. Правильне визначення завдань сенсорного розвитку в закладах дошкільної освіти та їх здійснення відповідними формами роботи можливе тільки на основі врахування закономірностей сенсорного розвитку дитини. Перш за все, слід дати характеристику психологічній природі сенсорного розвитку дошкільника. Перше, що необхідно підкреслити у зв'язку з цим питанням, полягає в тому, що є тісний взаємозв'язок між сенсорним розвитком дитини і розвитком її сприйняття. Значительное место в общем развитии ребенка занимает развитие ии сенсорных способностей. Правильное определение задач сенсорного развития в учреждениях дошкольного образования и их осуществление соответствующими формами работы возможно только на основе учета закономерностей сенсорного развития ребенка. Прежде всего, следует дать характеристику психологической природе сенсорного развития дошкольника. Первое, что следует отметить в связи с этим вопросом, заключается в том, что есть тесная взаимосвязь между сенсорным развитием ребенка и развитием его восприятия. A significant role in the overall development of the child is the development of her sensory abilities. The correct definition of the tasks of sensory development in pre-school educational institutions and their implementation by appropriate forms of work is possible only on the basis of taking into account the patterns of sensory development of the child. First of all, it is necessary to characterize the psychological nature of the sensory development of the preschooler. The first thing that needs to be emphasized in this regard is that there is a close relationship between the sensory development of the child and the development of his perception.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4577
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sensory development.pdf306.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.