Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4507
Title: Використання музики у навчальному процесі сучасного дошкільного навчального закладу
Other Titles: The use of music in the educational process of modern preschool educational institution
Использование музыки в учебном процессе современного дошкольного учебного заведения
Authors: Костюхіна, Лілія Василівна
Костюхина, Лилия Васильевна
Kostuhina, Liliia Vasylivna
Молодецька, Галина Іванівна
Молодецкая, Галина Ивановна
Molodetska, Halyna Ivanivna
Keywords: утома
працездатність
музика
усталость
работоспособность
музыка
fatigue
performance
music
Issue Date: 2016
Publisher: Варшава: [б. в.]
Citation: Костюхіна Л.В. Використання музики у навчальному процесі сучасного дошкільного навчального закладу / Л.В. Костюхіна, Г.І. Молодецька // Сборник научных статей: Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти. – Варшава, 2016. – С.49 – 52.
Abstract: У статті висвітлюються питання активізації навчально-виховного процесу в сучасному дошкільному закладі засобам музики. Автором доведено, що впровадження музики в навчальний процес відповідно графіку працездатності дітей сприяє їхній розумовій активності, підвищує настрій та знижує втому. в статье освещаются вопросы активизации учебно-воспитательного процесса в современном дошкольном учреждении средствам музыки. Автором доказано, что внедрение музыки в учебный процесс в соответствии графику работоспособности детей способствует их умственной активности, повышает настроение и снижает усталость. The article highlights the issues of activation of the educational process in the modern preschool institution by means of music.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4507
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики дошкільної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.