Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4009
Title: Розвиток мовлення двомовної дитини третього року життя у двомовних сім’ях
Other Titles: Speech development of three-year-old children born in bilingual families
Authors: Баранова, Вероніка Володимирівна
Баранова, Вероника Владимировна
Baranova, Veronika Volodymyrivna
Keywords: двомовність
білінгвізм
українська мова
діти раннього віку
розвиток мовлення дітей
bilingualism
the Ukrainian language
young children
young children’s speech development
Issue Date: 2018
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Баранова В. В. Розвиток мовлення двомовної дитини третього року життя у двомовних сім’ях / В. В. Баранова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. — 2018. — № 5. — С. 97-102.
Abstract: Стаття присвячена проблемі розвитку мовлення дітей третього року життя в умовах двомовного сімейного середовища в південному регіоні України. Уточнено поняття «білінгвізм» та «двомовність» у науково-методичній літературі. Представлено результати анкетування батьків дітей ясельних груп у ДНЗ, для виявлення дітей із двомовних сімей. У статті подано кількісний та якісний аналіз результатів обстеження мовлення дітей раннього віку за такими критеріями: розуміння мовлення, рівень розвитку пасивного і активного словника, засвоєння граматичних категорій, оволодіння звуко-складовою структурою мовлення, стану просодичного боку мовлення обох мов. Описано діагностувальні завдання, які було розроблено відповідно до цих критеріїв. Схарактеризовано рівні розвитку мовлення дітей-білінгвів раннього віку. Подано та проаналізовано результати констатувального та прикінцевого етапів дослідження. Relevance of the study: in the Southern region of Ukraine, a large number of families of mixed nationalities are represented. Children in such families from early childhood are under conditions of several languages (two, and sometimes more), which, in its turn, influences the development of the child’s speech. Well-known domestic linguists, psychologists and educators as well as foreign scientists made a significant contribution to the study of the problem regarding bilingualism within the context of the contact between the state (Ukrainian) language and both the languages of national minorities and foreign languages.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4009
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf200.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.