Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3915
Title: Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін у вищих закладах освіти
Other Titles: Competence-oriented approach to the training of the future teachers of artistic disciplines in the institutions of higher education
Authors: Лю Цзянь
Lu Jian
Keywords: вчитель мистецьких дисциплін
компетентність
компетенція
компетентнісний підхід
естетична компетентність учителя мистецьких дисциплін
teacher of artistic disciplines
competence
competency
competence-oriented approach
the aesthetic competence of the teacher of artistic disciplines
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. — 2017. — № 6. — С. 50-55.
Abstract: Статтю присвячено висвітленню особливостей підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін (учителів музики та співу, образотворчого та декративно-прикладного мистецтва, хореографії) на засадах компетентнісного підходу. Спираючись на результати аналізу наукових джерел з проблеми, встановлено, що на сучасному етапі цілісність художньо-естетичного розвитку молодого покоління забезпечується шляхом використанням різних видів мистецтва і взаємоузгодження відповідних предметних мистецьких компетентностей, набуття яких необхідне для формування в учнів поліхудожнього образу світу, міжпредметної естетичної компетентності.The article is devoted to the study of the peculiarities of the training targeted to the future teachers of artistic disciplines (teachers of Music and Singing, Fine, Decorative and Applied Arts, Choreography) on the basis of the competence-oriented approach which is defined in the article as the orientation of the educational process to achieve results, such as the hierarchically subordinate key, general subject and subject (profile) competences.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3915
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf259.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.