Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3417
Title: Виховання культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку
Other Titles: Education of health culture targeted for children of senior preschool age
Authors: Бедрань, Руслан Вікторович
Bedran, Ruslan
Keywords: виховання
культура здоров’я
діти старшого дошкільного віку
education
culture health
children of senior preschool age
Issue Date: 2016
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Бедрань Р. В. Виховання культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку / Р. В. Бедрань // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. — 2016. — № 2. — С. 12-16.
Abstract: У статті розкривається сутність виховання культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку. Розглянуто поняття «виховання» у соціокультурному і конкретному, практико-орієнтованому сенсі. Констатовано, що процес виховання – це процес ефективної взаємодії (співпраці) вихователів і вихованців, спрямований на досягнення заданої мети, є частиною цілісного педагогічного процесу, який об'єднує навчання і виховання. Зазначено, що визначальним фактором для виховання культури здоров'я дітей старшого дошкільного віку є створення вихователем умов для розвитку самосвідомості вихованців, які будуть, насамперед, спрямовані на ціннісне ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих.The problem of the growing generation’s health preservation is of a prior importance, which is fixed in the Laws of Ukraine «On Preschool Education», «On Childhood Protection», Basic Components of Preschool Education, etc. The fundamentals of person’s general culture are laid in preschool childhood, health culture being its component. The situation in our society requires a new level of professionalism from an educator in the sphere of child’s devel- opment who has innovative views on the problem of health and is able to undertake decisive actions enabling the creation of a solid foundation of child’s health.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3417
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf530.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.