Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3401
Title: Актуальні підходи до методології підвищення кваліфікації вчителів
Other Titles: Current approaches to the methodology of teacher advanced training
Authors: Свєтной, Олександр Петрович
Светной, Александр Петрович
Svietnoi, Oleksandr Petrovych
Валльє, Олег Едуардович
Keywords: методологія педагогіки
розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів
диференціація та індивідуалізація підвищення кваліфікації вчителів
дистанційна освіта
development of the system of teacher advanced training
differentiation and individualization of teacher advances training
distance education
Issue Date: 2016
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Валльє О. Е. Актуальні підходи до методології підвищення кваліфікації вчителів / О. П. Свєтной, О. Е. Валльє // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. — 2016. — № 1. — С. 23-26.
Abstract: У статті розглядаються методологічні аспекти системи підвищення кваліфікації вчителів, аналізуються шляхи підвищення ефективності її функціонування. Здійснений аналіз дозволяє виокремити особливості підвищення кваліфікації вчителів на сучасному етапі розвитку освіти. Вивчаються загальні підходи до диференційованого підвищення кваліфікації вчителів. Пропонується модель навчання, що складається з трьох компонентів: мотиваційного, операційно-пізнавального та контрольно-оцінного. Авторами проаналізовано одну із сучасних форм підвищення кваліфікації вчителів – самоосвіту, яка може здійснюватися у відповідності до чинних програм з використанням технології дистанційної освіти. The reform of secondary education provides a methodological reorientation of the learning process with an informa- tion form on the development of personality of students, individually differentiation approach to learning and control of educational achievements. Today teachers are to fulfill tasks related to updating the content of education, modernization of forms and methods of training.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3401
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf324.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.