Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2852
Title: Філософія бренду вищого навчального закладу в умовах соціокультурних трансформацій освітнього середовища
Other Titles: Philosophy of the brand of a higher educational establishment in the conditions of socio-cultural transformations of the educational environment
Authors: Єрмакова, Світлана Станіславівна
Ермакова, Светлана Станиславовна
Yermakova, Svitlana Stanislavivna
Keywords: бренд
соціально-філософське дослідження
методи вимірювання результатів
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Єрмакова С. С. Філософія бренду вищого навчального закладу в умовах соціокультурних трансформацій освітнього середовища / С. С. Єрмакова // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 травня 2017 року, Одеса). — Одеса, 2017. — С. 250-254.
Abstract: У вітчизняній науці комплексне соціально-філософське дослідження феномена бренду ще не здійснювалося. Бренд в умовах сьогодення є частиною усіх процесів не лише компаній, а й навчальних закладів, і такі інструменти маркетингових комунікацій, як реклама, паблік рілейшнз, впровадження освітніх стартапів, освітні ярмарки чи конференції, навчальні семінари, тренінги, коучинг-інтенсиви, пряма почтова розсилка, допоміжні матеріали та ін. відіграють важливу роль в освітньо- інформаційному бренді вищого навчального закладу (ВНЗ)
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2852
Appears in Collections:Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yermakova.pdf144.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.