Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2849
Title: Зміни в освітньому статусі університетської бібліотеки
Other Titles: Changes in the educational status of the university library
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Добролюбская, Юлия Андреевна
Keywords: читач-традиціоналіст
інтернет-читач
користувачі інформацією
читачезнавство
зростання обсягів інформації
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Добролюбська Ю. А. Зміни в освітньому статусі університетської бібліотеки / Ю. А. Добролюбська // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 травня 2017 року, Одеса). — Одеса, 2017. — С. 190-194.
Abstract: Епоха інформаційного суспільства характеризується зміною статусу знання про минуле, що веде до трансформації всіх інститутів історичної свідомості та соціальної пам’яті. Для бібліотечного співтовариства нині доленосно важливо зорієнтуватися в перспективі – знайти своє нове місце в суспільстві, культурі, інтелектуальному житті. Читачезнавсто – периферійна галузь у бібліотекознавстві. Багато пишеться про фонди, бібліографію, каталогізацію, систематизацію, а про основний об’єкт впливу бібліотеки – читача – майже нічого. Спрощені уявлення про читача – це теж одна з причин зменшення читацького контингенту
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2849
Appears in Collections:Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolyubska.pdf140.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.