Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2276
Title: Тренінг як засіб розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів
Other Titles: Тренинг как средство развития выразительности речи будущих воспитателей
Training as a means of developing the language of future educators
Authors: Руденко, Юлія Анатоліївна
Руденко, Юлия Анатольевна
Rudenko, Yuliia Anatoliivna
Keywords: вихователь
увиразнення мовлення
тренінг
воспитатель
выразительности речи
тренинг
educator
speech clarification
training
Issue Date: 2011
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Руденко Ю. А. Тренінг як засіб розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів / Ю. А. Руденко // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 344-348.
Abstract: З'ясовано сутність поняття "комунікативний тренінг", можливості навчально-виховного процесу у ВНЗ освіти щодо фахової підготовки студентів для визначення ефективності розвитку увиразнення мовлення у майбутніх вихователів. Проаналізовано зміст програм гуманітарних, психолого-педагогічних дисциплін щодо формування комунікативної компетенції студентів педагогічних факультетів Півдня України. Зроблено компаративну характеристику основних блоків програм: лекційної, практичної та самостійної роботи, висвітлено недоліки у викладанні даних дисциплін. Відзначено потенційні можливості фахових дисциплін у здійсненні процесу увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Наведено типові техніки організації групової взаємодії в процесі тренінгу. Выяснена сущность понятия "коммуникативный тренинг", возможности учебно-воспитательного процесса в ВУЗ по профессиональной подготовке студентов для определения эффективности развития выразительности речи у будущих воспитателей. Проанализировано содержание программ гуманитарных, психолого-педагогических дисциплин по формированию коммуникативной компетенции студентов педагогических факультетов Юга Украины. Сделана компаративная характеристика основных блоков программы: лекционной, практической и самостоятельной работы, отражены недостатки в преподавании данных дисциплин. Отмечены потенциальные возможности профессиональных дисциплин в осуществлении процесса выразительности речи будущих воспитателей дошкольных учебных заведений. Представлены типичные техники организации группового взаимодействия в процессе тренинга. The article raises the question of necessity of using training systems in development of expressive speech of the future tutors of preschool establishments. The author analyzes educational plans of professional training of pedagogical faculties of thesouth of Ukraine; specifies potential opportunities of subjects in development of expressive speech of future tutors of preschool establishments.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2276
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trening yak zasib rozvytku uvyraznennya movlennya majbutnix vyxovateliv .pdf88.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.