Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2233
Title: До проблеми патріотичного виховання дітей із родин АТО та внутрішньо-переміщених осіб
Other Titles: К проблеме патриотического воспитания детей из семей АТО и внутренне переселенных лиц
Regarding the issue of patriotic education of the children from АТО-families and internally relocated persons
Authors: Bohush, Alla Mykhailivna
Богуш, Алла Михайлівна
Богуш, Алла Михайловна
Keywords: АТО
ВПО
діти дошкільного віку
ДНЗ
військовий конфлікт
переселенці
негативні риси
позитивні риси
тривожність
страх
патріотичне виховання
В. Сухомлинський
патріотизм
ВПЛ
дети дошкольного возраста
ДОУ
военный конфликт
переселенцы
тревожные проявления
страх
патриотизм
патриотическое воспитание
В. Сухомлинский
IRP
preschool children
PEI (pre-school educational institution)
military conflict
settlers (migrants)
negative
disturbing manifestations
fear
patriotism
patriotic education
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Богуш А. М. До проблеми патріотичного виховання дітей із родин АТО та внутрішньо-переміщених осіб / А. М. Богуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. - 2017. - № 3. - С. 7-11.
Abstract: У статті подано характеристику військового конфлікту в Донбаському регіоні, спричиненого Росією, що призвело до появи категорії дітей із родини АТО (Антитерористична операція) та ВПО (Внутрішньо переміщені особи); здійснено обстеження виховання і розвитку дітей дошкільного віку з означених родин, які виховуються в загальноосвітніх дошкільних навчальних закладах у різних областях України. Виявлено позитивні і негативні (тривожні) риси та прояви поведінки в обстежених дітей. Серед позитивних рис переважає патріотизм, серед тривожних – страхи, необхідність переселення, розлука з близькими та їх поранення, ночівля в бомбосховищах. Обґрунтовано необхідність розробити концепції патріотичного виховання дітей дошкільного віку. В статье представлена характеристика военного конфликта в Донбассом регионе Украины, вызванного Россией, что способоствовало появлению категории детей из семей АТО (Антитеррористическая операция) и ВПЛ (Внутреннее переселение лиц). Внутренне переселенными лицами считаются те, которые вынуждены были оставить свои дома (квартиры) постоянного места жительства, ради избежания негативных результатов вооруженного конфликта, проявления насилия, нарушения прав человека и т.п. The article presents a description of the military conflict in the Donbas region of Ukraine initiated by Russia, which has caused the emergence of a category of children from ATO- (Anti-Terrorist Operation) and IRP- (Internal Relocation of Persons) families. Internally relocated persons are those who were forced to leave their houses (apartments) of their permanent residence in order to avoid negative results of the armed conflict, violence, violation of human rights, etc.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2233
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do problemy patriotychnogo vyxovannya ditej iz rodyn ATO ta vnutrishno-peremishhenyx osib.pdf354.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.