Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2022
Title: Деякі питання квантової механіки
Authors: Клубіс, Яків Давидович
Клубис, Яков Давидович
Klubis, Yakiv Davydovych
Шкатуляк, Наталія Михайлівна
Шкатуляк, Наталья Михайловна
Shkatuliak, Natalya Mykhailivna
Keywords: квантова механіка
науково-дослідна робота
електромагнітне поле
теорія твердого тіла
квантова статистика
quantum mechanics
research workc
electromagnetic field
solid state theory
quantum statisti
квантовая механика
научно-исследовательская работа
электромагнитное поле
теория твердого тела
квантовая статистика
Issue Date: 2019
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Деякі питання квантової механіки : (навч. посіб. для студ. та магістрантів фіз. спеціальностей) / Я. Д. Клубіс, Н. М. Шкатуляк; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2018. – 219 с.
Abstract: Цей посібник адресовано студентам та магістрантам фізичних спеціальностей, які прослухали курс квантової механіки за програмою педагогічних університетів. Посібник переслідує мету розширити можливості використовувати методи квантової механіки в науково-дослідній роботі. До нього включено такі питання, більш глибоке проникнення в які, дозволить освоїти основні принципи квантової механіки і розуміти рішення деякої кількості її прикладних задач. Це стосується її математичних методів, яким і присвячена перша частина посібника. У другій та третій частинах посібника порушено такі важливі питання квантової механіки, як матриця густини, метод вторинного квантування, взаємодія атомів з електромагнітним полем, деякі питання квантової теорії твердого тіла, квантової статистики та ін. Это пособие адресовано студентам и магистрантам физических специальностей, которые прослушали курс квантовой механики по программе педагогических университетов. Пособие преследует цель расширить возможности использования методов квантовой механики в научно-исследовательской работе. В него включены такие вопросы, более глубокое проникновение в которые, позволит освоить основные принципы квантовой механики и понимать решение некоторого количества ее прикладных задач. Это ее математических методов, которым и посвящена первая часть пособия. Во второй и третьей частях пособия затронуты такие важные вопросы квантовой механики, как матрица плотности метод вторичного квантования, взаимодействие атомов с электромагнитным полем, некоторые вопросы квантовой теории твердого тела, квантовой статистики и др.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2022
Appears in Collections:Кафедра фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klubis Y. D..pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.