Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2008
Title: Теорія і технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу
Other Titles: Теория и технология социализации ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения
Theory and technology of socialization of a child in a pre-school educational institution
Authors: Величко, Тетяна Дмитрівна
Величко, Татьяна Дмитриевна
Velychko, Tetyana Dmytrivna
Keywords: теорія і технологія соціалізації дитини
дошкільний навчальний заклад
організація самостійної роботи
соціально-орієнтована діяльність
the theory and technology of socialization of the child
pre-school educational institution
organization of independent work
socially-oriented activity
теория и технология социализации ребенка
дошкольное учебное заведение
организация самостоятельной работы
социально-ориентированная деятельность
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Величко Т. Д. Теорія і технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу : навч. посібник / Т. Д. Величко; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", ПНЦ АПН України. – Одеса : [вид. Букаєв В. В.], 2017. - 208 с.
Abstract: У навчальному посібнику стисло подано основний зміст курсу «Теорія і технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу» згідно з чинною навчальною програмою. Матеріали посібника можуть бути використані під час аудиторного опрацювання курсу, а також для організації самостійної роботи студентів. Видання адресоване студентам, батькам, викладачам, вихователям та усім, хто цікавиться питаннями соціалізації дитини. У навчальному посібнику стисло подано основний зміст курсу «Теорія і технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу» згідно з чинною навчальною програмою. Матеріали посібника можуть бути використані під час аудиторного опрацювання курсу, а також для організації самостійної роботи студентів. Видання адресоване студентам, батькам, викладачам, вихователям та усім, хто цікавиться питаннями соціалізації дитини. The textbook summarizes the main content of the course "Theory and technology of socialization of a child in a pre-school educational institution" in accordance with the current curriculum. The materials of the manual can be used during the classroom course, as well as for the organization of independent work of students. The publication is addressed to students, parents, teachers, educators and anyone interested in issues of socialization of the child.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2008
Appears in Collections:Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психологі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Velichko, Tetyana Dmytrivna.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.