Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2007
Title: Навчальний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів інституту мистецтв педагогічного університету
Other Titles: A manual for a practical English course for students of the Institute of Arts of the Pedagogical University
Учебное пособие по практическому курсу английского языка для студентов института искусств педагогического университета
Authors: Avramenko, Bohdana Volodymyrivna
Авраменко, Богдана Володимирівна
Авраменко, Богдана Владимировна
Keywords: English
practical english course
systemic communication method
англійська мова
практичний курс англійської
системно-комунікативний метод
английский язык
практический курс английского
системно-коммуникативный метод
Issue Date: 2016
Publisher: Букаєв Вадим Вікторович
Citation: Авраменко Б. В. Навчальний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів інституту мистецтв педагогічного університету / Б. В. Авраменко; Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського". – Одеса : [Вид. Букаєв Вадим Вікторович], 2016. – 51 с.
Abstract: The student was promoted on the basis of the systemic-communal method of the professor of Martinova R. Yu., Who has been actively involved in ovolodin with phonetic, lexical and grammatical material. The metaphor of the posture of the polyagak in the students of the mind of the romance of the sunshine of the English movi zavdyaki to the creators of the English, of the American writers in the development of the mouth of the movement of the text of the hour. Assignment of values for students of the institute of mytststv, as well as of students for the creation of magistrats. Style and accessibility of the scientific Wiklada material will be transfixed with the most visible and effective reading that, by shifting the text of the profession right, but also pagorny zagalno-fіlologіchny that kulturniy r_ven student student and magistransiv. Посібник побудовано на основі системно-комунікативного методу професора Мартинової Р. Ю., який забезпечує активне оволодіння фонетичним, лексичним та граматичним матеріалом. Мета посібника полягає у формуванні в студентів уміння розуміти сутність англійської мови завдяки творам англійських, американських письменників та розвитку навичок усного мовлення під час обговорення текстів. Посібник призначений для студентів інституту мистецтв, а також може використовуватись для навчання магістрантів. Стислість і доступність наукового викладу матеріалу буде безперечно сприяти швидкому і ефективному оволодінню читанням та перекладом текстів професійної спрямованості, а також підвищить загально-філологічний та культурний рівень студентів й магістрантів. Пособие построено на основе системно-коммуникативного метода профессора Мартыновой Р. Ю., который обеспечивает активное овладение фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. Цель пособия состоит в формировании у студентов умение понимать сущность английского языка благодаря произведениям английских, американских писателей и развития навыков устной речи при обсуждении текстов. Пособие предназначено для студентов института искусств, а также может использоваться для обучения магистрантов. Краткость и доступность научного изложения материала будет бесспорно способствовать быстрому и эффективному овладению чтением и переводом текстов профессиональной направленности, а также повысит в-филологический и уровень студентов и магистрантов.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2007
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avramenko_B._V..pdf915.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.