Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1975
Title: Теорія та методика викладання плавання
Authors: Саламатов, Павло Васильович
Саламатов, Павел Васильевич
Salamatov, Pavlo Vasyliovych
Keywords: gлавання
викладання плавання
процес навчання плаванню
плавание
преподавание плавания
процесс обучения плаванию
swimming
teaching swimming
swimming learning process
Issue Date: 2013
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Саламатов, П. В. Теорія та методика викладання плавання: метод. посібник для студ. напряму підготовки 6.010201 "Фіз. виховання" ; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського / П. В. Саламатов . ─ Одеса : [ПНПУ ім. К. Д. Ушинського], 2013. ─ 19 с.
Abstract: У методичному посібнику розглянуто питання, що до викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання плавання». Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорії і методики викладання плавання ” є : сформувати у студентів систему знань, умінь і навиків в практичному використанні та викладанні оздоровчого, спортивного і прикладного плавання; мотивувати студентів до оволодіння та постійного підвищення теоретичних знань, аналітичного мислення, техніко-тактичних і рухливих навичок зі спортивного, оздоровчого та прикладного плавання; залучити студентів на протязі їх педагогічної діяльності до процесу вчення плаванню різних вікових груп населення, розвитку їх фізичних, морально-вольових якостей; вивчити аспекти організації і проведення змагань з спортивного плавання. В методическом пособии рассмотрены вопросы, которые касаются учебной дисциплины «Теория и методика преподавания плавания». Основными задачами изучения дисциплины «Теории и методики преподавания плавания" являются : формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в практическом использовании и преподавании оздоровительного, спортивного и прикладного плавания; мотивировать студентов к овладению и постоянному повышению теоретических знаний, аналитического мышления, технико-тактических и подвижных навыков по спортивному, оздоровительного и прикладного плавания; привлечь студентов на протяжении их педагогической деятельности к процессу обучения плаванию различных возрастных групп населения, развития их физических, морально-волевых качеств; изучить аспекты организации и проведения соревнований по спортивному плаванию.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1975
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод посібник Плавання Саламатов П.В.Испр..pdf647.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.