Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1975
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСаламатов, Павло Васильович-
dc.contributor.authorСаламатов, Павел Васильевич-
dc.contributor.authorSalamatov, Pavlo Vasyliovych-
dc.date.accessioned2019-03-27T12:39:33Z-
dc.date.available2019-03-27T12:39:33Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationСаламатов, П. В. Теорія та методика викладання плавання: метод. посібник для студ. напряму підготовки 6.010201 "Фіз. виховання" ; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського / П. В. Саламатов . ─ Одеса : [ПНПУ ім. К. Д. Ушинського], 2013. ─ 19 с.uk
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1975-
dc.description.abstractУ методичному посібнику розглянуто питання, що до викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання плавання». Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорії і методики викладання плавання ” є : сформувати у студентів систему знань, умінь і навиків в практичному використанні та викладанні оздоровчого, спортивного і прикладного плавання; мотивувати студентів до оволодіння та постійного підвищення теоретичних знань, аналітичного мислення, техніко-тактичних і рухливих навичок зі спортивного, оздоровчого та прикладного плавання; залучити студентів на протязі їх педагогічної діяльності до процесу вчення плаванню різних вікових груп населення, розвитку їх фізичних, морально-вольових якостей; вивчити аспекти організації і проведення змагань з спортивного плавання. В методическом пособии рассмотрены вопросы, которые касаются учебной дисциплины «Теория и методика преподавания плавания». Основными задачами изучения дисциплины «Теории и методики преподавания плавания" являются : формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в практическом использовании и преподавании оздоровительного, спортивного и прикладного плавания; мотивировать студентов к овладению и постоянному повышению теоретических знаний, аналитического мышления, технико-тактических и подвижных навыков по спортивному, оздоровительного и прикладного плавания; привлечь студентов на протяжении их педагогической деятельности к процессу обучения плаванию различных возрастных групп населения, развития их физических, морально-волевых качеств; изучить аспекты организации и проведения соревнований по спортивному плаванию.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоuk
dc.subjectgлаванняuk
dc.subjectвикладання плаванняuk
dc.subjectпроцес навчання плаваннюuk
dc.subjectплаваниеuk
dc.subjectпреподавание плаванияuk
dc.subjectпроцесс обучения плаваниюuk
dc.subjectswimminguk
dc.subjectteaching swimminguk
dc.subjectswimming learning processuk
dc.titleТеорія та методика викладання плаванняuk
dc.typeOtheruk
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод посібник Плавання Саламатов П.В.Испр..pdf647.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.