Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1971
Title: Професійна підготовка майбутніх інженерів-будівельників в умовах застосування мультимедійних технологій
Other Titles: Профессиональная подготовка будущих инженеров-строителей в условиях застосування мультимедийних технологий
Professional training of future engineers-builders in the use of multimedia technologies
Authors: Дубініна, Наталя Василівна
Дубинина, Наталья Васильевна
Dubinina, Natalya Vasylivna
Keywords: поняття «мультимедіа» в сучасній науці
застосування мультимедійних технологій
майбутні інженери-будівельники
дослідно-експериментальна робота
понятие «мультимедиа» в современной науке
использование застосування мультимедійних технологій
будущие инженеры строители
опытно-экспериментальная работа
the concept of "multimedia" in modern science
application of multimedia technologies
future engineers-builders
experimental work
Issue Date: 2014
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Дубініна Н. В. Професійна підготовка майбутніх інженерів-будівельників в умовах застосування мультимедійних технологій : навч.-метод. посібник для викладачів та студ. ВНЗ інж-буд. профілю / Н. В. Дубініна. – О. : [б. в.], 2014. – 241 с.
Abstract: У навчально-методичному посібнику уточнюється сущність понять «мультимедійні технології навчального призначення», «професійна підготовка майбутніх інженерів-будівельників», «готовність майбутніх інженерів-будівельників до професійної діяльності в умовах застосування мультимедійних технологій»; визначені педагогічні умови застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутніх інженерів-будівельників; запропонована модель підготовки майбутніх інженерів-будівельників до професійної діяльності в умовах застосування мультимедійних технологій. Посібник також містить оригінальні метдичні розробки, проблемні та експериментальні завдання з предметів спеціального, природно-наукового та соціально-гуманітарного циклів. В учебно-методическом пособии уточняется сущнисть понятий «мультимедийные технологии учебного назначения», «профессиональная подготовка будущих инженеров-строителей», «готовность будущих инженеров-строителей к профессиональной деятельности в условиях применения мультимедийных технологий»; определены педагогические условия применения мультимедийных технологий в подготовке будущих инженеров-строителей; предложена модель подготовки будущих инженеров-строителей к профессиональной деятельности в условиях применения мультимедийных технологий. The textbook specifies the essence of the concepts of "multimedia technologies for educational purposes", "professional training for future engineers-builders", "the readiness of future engineers-builders for their professional activities in the use of multimedia technologies"; defined pedagogical conditions of the use of multimedia technologies in the training of future engineers-builders; the model of training of future engineers-builders for the professional activity in the conditions of application of multimedia technologies is offered.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1971
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Н. В. Дубініна.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.