Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1957
Title: Психофізіологія раннього онтогенезу
Authors: Дегтяренко, Татьяна Владимировна
Дегтяренко, Тетяна Володимирівна
Dehtiarenko, Tetiana Vоlodymyrivnа
Ковылина, Вероника Геннадиевна
Kovylina, Veronika Gennadievna
Ковиліна, Вероніка Геннадіївна
Keywords: генетика
нейрофізіологія
онтогенез
психогенетика
нейропсихологія
генетика
нейрофизиология
онтогенез
психогенетика
нейропсихология
geneticsy
neurophysiology
ontogenesis
psychogenetics
neuropsycholog
Issue Date: 2011
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Дегтяренко, Т. В. Психофізіологія раннього онтогенезу: [підручник] / Т. В. Дегтяренко, В. Г. Ковиліна. – [Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2011]. – 354 с.
Abstract: Підручник ґрунтується на досвіді авторського викладання основ генетики, нейрофізіології, психогенетики, нейропсихології і вікової фізіології для студентів Інституту психології і факультету дошкільного виховання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. В підручнику представлено загальні положення психофізіології з висвітленням вікових особливостей онтогенетичного розвитку дитини. Підручник складається з таких основних розділів: загальні закономірності онтогенезу та основні принципи регуляції психофізіологічних функцій; нейрофізіологічні аспекти психофізичного розвитку; нейропсихологічні основи раннього онтогенезу. Авторами представлена робоча навчальна програма з учбового курсу «Психофізіологія раннього онтогенезу». Учебник основывается на опыте авторского преподавания основ генетики, нейрофизиологии, психогенетики, нейропсихологии и возрастной физиологии для студентов Института психологии и факультета дошкольного воспитания ПНПУ имени К. Д. Ушинского. В учебнике представлены общие положения психофизиологии с освещением возрастных особенностей онтогенетического развития ребенка. Учебник состоит из следующих основные разделы: общие закономерности онтогенеза и основные принципы регуляции психофизиологических функций; нейрофизиологические аспекты психофизического развития; нейропсихологические основы раннего онтогенеза. Авторами представлена рабочая учебная программа по учебному курсу «Психофизиология раннего онтогенеза».
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1957
Appears in Collections:Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
учебник психофізіологія раннього онтогенезу.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.