Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1924
Title: Топологія. Ч. 4: навч. посібник для самост. роботи студентів
Authors: Синюкова, Олена Миколаївна
Синюкова, Елена Николаевна
Syniukova, Olena Mykolaivna
Ладиненко, Лада Павлівна
Ладыненко, Лада Павловна
Ladynenko, Lada Pavlivna
Яблонська, Наталя Вікторівна
Яблонская, Наталья Викторовна
Yablonska, Natalya Victorivna
Keywords: топологічний простір
топологія
гомеоморфізм
типові задачі
топологический простор
топология
гомеоморфизм
типовые задачи
topological space
topology
homeomorphism
typical problems
Issue Date: 2013
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Топологія. Ч. 4: навч. посібник для самост. роботи студентів / Н. В. Яблонська, О. М. Синюкова, Л. П. Ладиненко [та ін.]; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського. – 50 с.
Abstract: Даний посібник є четвертою частиною навчального посібника з курсу "Диференціальна геометрія і топологія" для студентів других-третіх курсів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів. Розглянуто дві теми: неперервні відображення топологічних просторів та відкриті і замкнені відображення топологічних просторів, гомеоморфні відображення. Матеріал розбито на два параграфи. Першу частину кожного параграфу складають достатньо повні теоретичні відомості. Надані лише посилки на відповідні літературні джерела як навчального, так і монографічного характеру. Друга частина кожного параграфу містить детальні розв'язки значної кількості типових задач. У третіх частинах кожного з параграфів наведені умови завдань для самостійного розв’язання. Наведено достатньо задач для тренування. Данное пособие является четвертой частью учебного пособия по курсу "Дифференциальная геометрия и топология" для студентов вторых-третьих курсов физико-математических специальностей педагогических университетов. Рассмотрены две темы: непрерывные отображения топологических пространств, открытые и замкнутые отображения топологических пространств, гомеоморфны отображения. Материал разбит на два параграфа. Первую часть каждого параграфа составляют достаточно полные теоретические сведения. Представлены ссылки на соответствующие литературные источники как учебного, так и монографического характера. Вторая часть каждого параграфа содержит подробные решения значительного количества типовых задач. В третьей части каждого из параграфов приведены условия задач для самостоятельного решения.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1924
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і статистики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Топологія.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.