Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1870
Title: Діалог в навчанні та в спілкуванні (початковий етап вивчення української мови як іноземної)] : практикум
Authors: Фоміна, Інесса Леонідівна
Фомина, Инесса Леонидовна
Fomina, Inessa Leonidivna
Keywords: діалог
українська мова як іноземна
навчання іноземців
практикум
диалог
украинский язык как иностранный
обучение иностранцев
практикум
dialogue
ukrainian as a foreign language
foreign language training
workshop
Issue Date: 2009
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Діалог в навчанні та в спілкуванні (початковий етап вивчення української мови як іноземної) : практикум / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; [уклад. І. Л. Фоміна]. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2009. – 39 с.
Abstract: Пропонований посібник ставить за мету допомогти іноземним студентам відчувати потребу в практичному оволодінні українською мовою як засобом спілкування. Зміст посібника відповідає вимогам до рівня й вміння іноземного студента орієнтуватися та реалізувати необхідні комунікативні й мовленнєві спілкування в межах актуальної для першого рівня тематики. Вправи та завдання кожного заняття спрямовані на вдосконалення усного та писемного мовлення іноземних студентів першого рівня навчання, розширення їхнього словникового запасу. Основне місце в посібнику відведене комунікативним вправам та діалогам. Обов’язковим елементом структури кожного заняття є словниковий коментар з поясненнями щодо наголошення, відмінювання, написання певних слів, які вжито в діалогах й які потребують особливої уваги. Цель предлагаемого учебника – помочь иностранным студентам в практическом овладении украинским языком как средством общения. Содержание пособия соответствует требованиям к уровню и умению иностранного студента ориентироваться и реализовать необходимые коммуникативные и речевые общения в пределах актуальной для первого уровня тематики. Упражнения и задания каждого занятия направлены на совершенствование устной и письменной речи иностранных студентов первого уровня обучения, расширения их словарного запаса. Основное место в пособии отведено коммуникативным упражнениям и диалогам. Обязательным элементом структуры каждого занятия есть словарный комментарий с объяснениями, который касается ударения, склонения, написания определенных слов, принятый в диалогах и требующий особого внимания.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1870
Appears in Collections:Підготовче відділення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Діалог в навчанні та в спілкуванні методичка.pdf529.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.