Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1851
Title: Психологія творчості
Authors: Черножук, Юрій Григорович
Черножук, Юрий Григорьевич
Chernozhuk, Yuryi Hryhorevych
Keywords: психологія творчості
креативність
обдарованість
творчі здібності
творча особистість
психология творчества
креативность
обдарованность
творческие способности
творческая личность
psychology of creativity
creativity
giftedness
creative ability
creative personality
Issue Date: 2012
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Психологія творчості: навч. посібник для пед. вищ. навч. закладів / Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", Ін-т психології, Каф. заг. і диференціальної психології; авт.-уклад. Ю. Г. Черножук. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010. – 182 с.
Abstract: Посібник складається з трьох розділів. У першому розглянуто проблему творчості як психічного явища та об’єкта наукових досліджень; у другому надано відомості про сутність та структуру творчих здібностей, проаналізовано психологічні особливості творчої особистості; третій присвячений питанням розвитку креативності та творчої обдарованості за віком. Виходячи з того, що пособник розрахований передусім на студентів «творчих» спеціальностей, означені питання розглядаються переважно на матеріалі художньої творчості. Посібник може бути корисним для майбутніх педагогів-музикантів та педагогів-хореографів, студентів ВНЗ різних спеціальностей, які вивчають психологію, викладачів кафедр психології, практичних психологів та широкого загалу читачів, які цікавляться психологічними аспектами творчості. Пособие состоит из трех разделов. В первом рассмотрена проблема творчества как психического явления и объекта научных исследований; во втором предоставлены сведения о сущности и структуре творческих способностей, проанализированы психологические особенности личности; третий посвящен вопросам развития креативности и творческой одаренности по возрасту. Исходя из того, что пособие рассчитан прежде всего на студентов «творческих» специальностей, указанные вопросы рассматриваются преимущественно на материале художественного творчества. Пособие может быть полезным для будущих педагогов-музыкантов и педагогов-хореографов, студентов вузов различных специальностей, изучающих психологию, преподавателей кафедр психологии, практических психологов и широкого круга читателей, интересующихся психологическими аспектами творчества.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1851
Appears in Collections:Кафедра загальної та диференціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
психологія творчості.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.