Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1823
Title: Методичні рекомендації до курсу «Історія туризму» для самостійної роботи студентів
Authors: Ліхачова, Ольга Євгенівна
Лихачева, Ольга Евгеньевна
Likhachova, Olha Yevhenivna
Keywords: методичні рекомендації
історія туризму
самостійна робота студентів
поняття з історії туризму
методические рекомендации
история туризма
самостоятельная работа студентов
понятия по истории туризма
methodological recommendations
history of tourism
independent work of students
concepts of the history of tourism
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Ліхачова О. Є. Методичні рекомендації до курсу «Історія туризму» для самостійної роботи студентів зі спеціальності 027 музеєзнавство, пам’яткознавство / О. Є. Ліхачова; Кафедра всесвітньої історії та методології науки. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2019. – 48 с.
Abstract: Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам у вивченні питань, присвячених особливостям виникнення та розвитку туристичної галузі. У методичних рекомендаціях наведені загальні положення щодо вивчення навчальної дисципліни «Історія туризму» та види завдань і форми організації самостійної роботи студентів. Студенти мають змогу ознайомитися із рекомендованою тематикою, з порядком та організацією виконання основних завдань, із вимогами до змісту та оформлення звітів про самостійну роботу, зразками завдань для підсумкового контролю знань, списками рекомендованої літератури та Інтернет-ресурсів. Методические рекомендации предназначены для помощи студентам в изучении вопросов, посвященных особенностям возникновения и развития в туристической отрасли. В методических рекомендациях приведены общие положения по изучению учебной дисциплины «История туризма», виды задач и формы организации самостоятельной работы студентов. Студенты имеют возможность ознакомиться с рекомендованной тематикой, с порядком и организацией выполнения основных задач, с требованиями к содержанию и оформлению отчетов о самостоятельной работе, образцами заданий для итогового контроля знаний, списками рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1823
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Туризм Лихачева.pdf915.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.